Feature

al-hamad%2Cturki.jpg

Araberne styres av myter. Den liberale saudi-arabiske intellektuelle Turki Al-Hamad snakker i et språk som vi knapt kan forstå, fordi ingen har beskrevet virkeligheten slik den fortoner seg for en selvstendig intellektuell. Vi er foret med de konvensjonelle, offisielle mytene, hva enten det er pan-arabismen, eller avløseren, den religiøse myten, hvor nasjonalt og religiøst fellesskap smelter sammen. I stedet for å avsløre og analysere Midtøsten har våre journalister og forfattere bidratt til å importere disse mytene til Norge. Ett resultatet av det er at forestillingen om Israel som fremmedlegeme og «umulig» stat har fått fotfeste. Slik kan vi snakke om en arabisering/islamisering av Europa på myteplanet.