Sakset/Fra hofta

Selskapet for Ytringsfrihet har fått fine lokaler i Unversitetsgt. 20, hos Oslo Kristelige Studentforbund. Det er viktig for rammen rundt møtene, som det allerede er planlagt flere av.

Steinar Lem fra Fremtiden i våre hender, sier han vil snakke om:

Klimadebatten domineres av noen myter som hindrer rasjonelle løsninger,
og de opprettholdes med en intensitet som truer ytringsfriheten:

CO2-rensingen av gasskraft, Jens Stoltenbergs månelanding, er en bløff.
Dette er nesten umulig å formulere i norsk offentlighet, og det får ikke
redaksjonelle oppslag
Myten om at det fins teknologiske løsninger – for eksemepl el-biler og
biodrivstoff – som kraftig får ned utslippene fra transport.
Myten om den norske kraftkrisen.
Myten om kvotehandel – som gir rike land rett til å øke sine utslipp.
Myten om evig vekst, videreformidlet av, blant mange, Lavutslippsutvalget.
Myten om at det vil helst gå bra.
Myten om at det som faktisk må gjøres er tungt og vanskelig og
deprimerende og umulig. Derfor må de norske utslippene fortsette å stige
kraftig.
Og noen flere myter – drepes.

Flere har protestert og mener at klima ikke har noe i Selskapet å gjøre. Motstanden og kritikken overbeviste meg om hvor viktig det er: Mennesker, lokalt og globalt, står overfor store utfordringer: vi må prøve å skape noen rammer hvor det går an å snakke om ting åpent og ærlig. Stikkord er: good faith-debatt. Man kan si og tåle å høre mye hvis en føler at det er sagt i god mening.

Klima er et spørsmål i særklasse. Det lar seg ikke ignorere. Det vil trolig påvirke alt vi foretar oss de nærmeste årene. Hvis vitenskapen har rett vil vi få se klimaflyktninger i et omfang som stiller dagens flyktningestrømmer i skyggen. Det vil stille vår humanitet på prøve.

Flere har reist problemstillingen at den fattige del av verden nå «står for tur» til å få hevet sin levestandard. Vil det skje med en tyngde som oppveier alle fremskritt i den utviklede verden?

Undertegnede kommer til å redgjøre for møtene fremover: nestemann ut er Ragnhild Bjørnebekk som skal snakke om gjenger og voldskultur.

Praktisk informasjon:

Fredag 23. mars

Sted: Universitetsgata 20, (ligger mellom Texburger og Bit) 3. etg. Ring på Store Sal-klokke, eller gå bare inn.

Begynner: kl.20

Inngangspenger: 50 kr. for å dekke leien.

Vel møtt!