Det hører ikke med til normalen at toppsjefer i næringslivet kaster seg inn i den politiske debatten. Men det gjør ledere nå. De prøver å avverge at Trump blir valgt og at «de mørkeblå» går frem i EU-parlamentet. De ofrer ikke ett ord på å forklare hvorfor høyresiden går frem.

Den siste som går ut mot «ytre høyre», er sjefen for Yara, Svein Tore Holsether. Her kobles ytre høyre og klimainnsats. Holsether er redd «vi» ikke kommer i mål innen 2030. Men det toget har da gått for lenge siden. Norge er ikke i nærheten av å nå målene. Men kanskje man benytter anledningen til å skremme velgerne?

Bibiana Piene / NTB har laget opplegget som kobler klima og ytre høyre. Hun kaller dem «mørkeblå», på vei mot svart.

Ytre høyre-krefter kan vinne fram i EU i valget til våren. Det kan stikke kjepper i hjulene for EUs klimainnsats, frykter Yara-toppsjef Svein Tore Holsether.

I valget på nytt EU-parlament ligger Europas mørkeblå partier foreløpig an til å kunne gjøre det riktig bra. Dermed kan klima- og EU-skeptikere komme til å prege unionens politikk de neste fem årene.

– Vi har bare seks år igjen til 2030. Det er veldig kort tid, sier Yara-sjefen til NTB.

Ytre høyre er klimasinker, altså. Ingen refleksjon om at det kan hende det butter imot fordi samfunnet ikke lar seg omdanne i løpet av få år. Kan det være det grønne skiftet det er noe galt med? Det spørsmålet er det ikke lov å stille.

Han er spent på utfallet av valget.

– Nå må vi gjøre mye på én gang. Vi ligger bak skjema når det gjelder Paris-avtalen. Og når man kommer på etterskudd, er det ikke bare å hente seg inn igjen. Derfor er det viktig å få opp farten når det gjelder klimatiltak, sier Holsether.

Denne uka var han i Brussel for å presentere et sett med anbefalinger. Yara-sjefens viktigste budskap til EUs beslutningsorganer er dette: Nå må det gires om. Turtallet må opp.

– Det viktigste er at man har et stabilt rammeverk som både er enkelt og forståelig og som har raske beslutningslinjer. Og vi må gjøre to ting på én gang: Vi må levere på klima, og vi må sikre viktig europeisk industri og arbeidsplasser. Dette er under press, sier han.

«Bak skjema». Har Holsether gått på skøyter? Han vil ha «raske beslutningslinjer». Det høres ikke spesielt demokratisk ut. Snarere tvert imot.

Hvis det skjer en høyredreining, vil ikke det være uttrykk for velgernes ønsker? Eller sender Lagarde, Thierry og Holsether her et budskap om at valg på visse partier er illegitimt? Har Holsether bedt EU ignorere velgernes ønsker?

Holsether nevner ikke omkostningene ved det grønne skiftet: Han vil øke farten og ha mer penger på bordet.

De siste årene har EU pøst ut nytt, grønt regelverk og ambisiøse mål i sin «Klar for 55»-pakke, som skal sikre 55 prosent kutt i utslippene innen 2030.

Det som trengs nå, er at EU iverksetter tiltak som gjør det mulig å nå målene, mener Holsether.

– EU må legge mer penger på bordet til grønn politikk de neste årene, og samtidig legge til rette for forutsigbare rammevilkår for næringslivet, framholder han.

Både kommunister og nasjonalsosialister var ufølsomme for omkostningene ved sine målsetninger. Målene skulle nås uansett pris. At Holsether ikke spør om det er mulig å kutte 55 prosent innen 2030, viser noe av den samme totalitære tankegangen.

Totalitære ledere blir høye på sine egne visjoner. Holsether har ingen hemninger. Han vil ha revolusjon. Ovenfra. Folket har ingenting de skulle sagt.

Holsether snakker for sin syke mor:

Holsether peker særlig på hydrogen. Omstillingen til et nytt og utslippsfritt drivstoff vil kreve enorme investeringer.

– Vi må ha et politisk samarbeid for å kunne levere på dette. Samtidig må det utvikles ny teknologi, særlig på de områdene der det er vanskelig å kutte utslipp. Og særlig i den første fasen må myndighetene gå i front, sier Holsether.

I tillegg står Europa i en spagat der energiutfordringene må løses samtidig som klimautslippene må ned, påpeker han.

– Vi kan bare glemme at fornybar energi vil bli bygget ut raskt nok. Derfor må vi også satse på løsninger som avkarboniserer fossil energi. Her er karbonfangst og -lagring (CCS) en avgjørende del, sier han.

Også CCS krever investeringer i milliardklassen.

Yara har direkte økonomiske interesser i satsing på hydrogen. Ville det ikke være naturlig å nevne det når Holsethers retorikk er som en varm luftstrøm han stiger til værs på?

Gjødselprodusenten Yara er blant EUs største bedrifter innen kjemi og landbruk, med 18 fabrikker, drøyt 6800 ansatte og en omsetning på 8,4 milliarder dollar i Europa.

Selv beskriver Yara seg som en foregangsbedrift. Siden 2005 har selskapets utslipp blitt redusert med 55 prosent i Europa, ifølge Holsether.

Blant annet har Yara investert i et karbonfangstanlegg på sin fabrikk i Sluiskil i Nederland som årlig kan fange 800.000 tonn CO2.

Nylig ble verdens første avtale om lagring av karbonet på den norske havbunnen inngått mellom Yara og selskapet Northern Lights.

Bibiana Piene fungerer som tilrettelegger og mikrofonstativ for et stort transnasjonalt selskap som plutselig intervenerer i den politiske prosessen. Ville det ikke være naturlig å stille minst ett kritisk spørsmål?

Holsether vil at EU overgår Bidens Inflation Reduction Act. Denne er det motsatte av hva navnet tilsier: en ubegrenset pengestrøm som driver inflasjonen i USA og derfra smitter til land som Norge.

Den siste store loven i EUs grønne pakke, Net-Zero Industry Act (NZIA), er nå inne i sluttspurten. Den skal bidra til utviklingen av nullutslippsteknologier og grønn industri i Europa, gjennom blant annet forenklede godkjenningsprosesser og klare anbudskrav.

NZIA er også EUs motsvar til USAs krisepakke Inflation Reduction Act (IRA), som gir rause tilskudd til miljøvennlig industri.

Men dette er ikke nok, mener Holsether.

– NZIA er ikke i nærheten av å være like enkel, forutsigbar og kraftfull som IRA, slår han fast.

Både norske og europeiske selskaper har allerede latt seg friste av USAs grønne skattekutt og subsidier.

Det øses ut milliarder av dollar på selskaper som driver rene scam, svindel, som selskapet som fikk tre milliarder dollar for å selge solcellepaneler til forbrukerne. Selgere overtalte gamle mennesker som ikke ante hva de undertegnet på. Det skulle bygges ladestasjoner over hele USA. Nesten ingen er bygget. Derfor er elbiler en flopp i USA.

Men svindelselskapene har en funksjon: De router pengestrømmen tilbake til Biden og Demokratene som donorer. Akkurat som krigen i Ukraina.

Dette er Demokratenes metode. Og de bruker den så lenge de sitter ved makten.

Det grønne skiftet har preg av og inviterer til korrupsjonskultur, også her.

 

 

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.