Gjesteskribent

Av Terje Langeggen

«Den eneste referanserammen i det moderne Norge ser ut til å være menneskerettighetene når spørsmål om rett og galt oppstår» skriver Mohammad Usman Rana i sin kronikk Den sekulære ekstremisten og henviser til «menneskerettighetsekspert og professor ved Harvard Law School Mary Ann Glendon» som fastslår «at denne referanserammen er høyst problematisk». Jeg kjente ikke til denne eksperten, så ut på nettet bar det:

Professor 1
Mary Ann Glendon ble nylig utnevnt til USAs ambassadør til vatikanstaten. Hun har hatt en rekke verv i forskjellige pavelige råd og hun er en fremtredende skikkelse i kampen mot selvbestemt abort og mot ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Hun fordømmer all bruk av kondomer, også som beskyttelse mot hiv/aids. Da hun ble bedt om å delta i en komité (nedsatt av den katolske kirke) som skulle granske de mange seksuelle overgrepene mot barn i denne kirken, avslo hun bl.a. i frykt for at komitéen ikke til fulle forstod og godtok kirkens grunnsetninger, «legfolks rolle og menneskelig seksualitet» og at komitéen kunne føre til at «biskopene ville bli stilt til regnskap av legfolk».

For denne reaksjonære katolikken er det kvinnebevegelsen i vesten som har ført til den redselsfulle tilstand våre samfunn befinner seg i: «1970-talls feminismen» med sin «underlige blanding av to ting som vanligvis ikke går sammen: sinne mot menn og promiskuitet; mannehat og mannejakt». Hun mener kvinnemishandling oppstod som en uungåelig følge av denne feminismen, fordi menn nå «plutselig fikk en dominerende stilling i the mating market»!

Som mange norske motstandere av kjønnsnøytral ekteskapslov, skremmer også Glendon med at flerkoneri må innføres hvis «homoekteskap» lovfestes.

Professor 2
Kronikkforfatteren trykker en annen professer til sitt bryst. Hun er av et ganske annet slag.

Marcia Pally, professor i Multilingual Multicultural Studies ved New York University, later til å være nettopp det Usman Rana kaller en «sekulær ekstremist». En innbitt motstander av sensur. En «ytringsfrihetsfundamentalist», som det nå heter i professor Kari Vogts og bokstavtro muslimers nytale. (Når kommer «toleransefascist»?)

I sin studie Does America do it better, gransker Marcia Pally hvorfor langt færre muslimer i USA enn i Europa gir uttrykk for misnøye, utenforskap og støtte til Al Qaida. Hun ser på mange mulige årsaker, bl.a. det svake velferdssystemet som gjør at hovedsaklig høyt utdannede muslimer velger å immigrere til USA. Etter hennes mening er dette bare en del av bildet. Rana velger seg en annen bit fra hennes analyse; USAs sekulære modell. Pally understreker flere ganger i studien at det som har vist seg å fungere i USA, kanskje er ubrukelig i europeisk sammenheng.. Studien omhandler en spørreundersøkelse blant 1050 muslimer i USA. Undersøkelsen viser forøvrig at bare 40% av disse tror at arabere stod bak angrepet mot USA 11. september 2001.

Kronikkforfatteren hevder at president Bush åpent kan fremføre sine kristne syn «uten å bli maltraktert av medier og politiske motstandere». Dette er en virkelighetsbeskrivelse som det er vanskelig å godta. Få USA-presidenter har vel blitt hånet og latterliggjort i samme grad som George Bush. Professor Marcia Pally har også gjort sitt, ved å latterliggjøre og «maltraktere» president Bush’ religiøse «sannheter» i sin satiriske spalte i Frankfurt Rundschau.

Professor 3
«Naturlig nok», skriver Rana «behøves adekvat akademisk pondus innenfor islamsk-vitenskap» i tillegg til «troverdig bekjennelse til islamsk lære for å bidra til tolkning av teologien».

Iflg. Aftenposten lyser Yusuf al-Qaradawi «sterkt på den muslimske himmel». Lederen for det europeiske fatwarådet har antagelig den pondus Rana forlanger. Hva sier så denne lederen for «islamsk-vitenskap» om homoseksualitet? Han sier: Hvis homoseksualitet aksepteres vil det ikke lenger bli født noen barn. Menneskeheten vil dø ut.

For Usman Rana er kanskje dette «vitenskapelig». Utenfor muslimske kretser finnes det neppe en trettenåring i dette landet lenger som faktisk tror at alle mennesker egentlig er homoseksuelle. At heteroseksualiteten er en offerhandling. Et gudegitt pålegg, for å hindre at menneskeheten dør ut. Mange norske ungdommer vet også at det gamle «Se-på-elgen»-argumentet – at homoseksualitet ikke finnes i dyreverdenen – ikke holder vann.