Sakset/Fra hofta

Rana-debatten får følger. Sara Azmeh Rasmussen kritiserte pressesjef i Humanetisk Forbund, HEF, Jens Brun Pedersen, for utelukkende å bruke kristne eksempler da han tilbakeviste at Norge er et sekulært samfunn. Hun mente HEF svikter når det ikke bruker samme målestokk på islam som på kristendommen.

Generalsekretær i HEF, Kristin Mile, går voldsomt ut mot Azmeh Rasmussen, i et intervju med Fritanke.no, og kaller hennes kritikk av Brun Pedersen for «ondsinnet trakassering».

– Jeg er uenig med henne i sak også. Jeg synes hun plasserer alle muslimer i samme bås og kaller dem «islamister». Jeg synes ikke HEF bør gå i en slik retning. Vi er en livssynsorganisasjon, ikke en anti-muslimsk kamporganisasjon. Det står ingenting i HEFs prinsipp- og arbeidsprogram om dette, konstaterer Mile.

Azmeh Rasmussen er styremedlem i HEF og Mile kritiserer at hun går ut med kritikken og ikke tar den internt. Men med sin krasse språbruk bekrefter hun at det er politisk uenighet. Dagens HEF ønsker ikke å komme med islam eller islamisme-kritikk.

Mile legger til at den retningen Azmeh Rasmussen ønsker seg slett ikke har noen støtte blant HEFs medlemmer.

– Vi har nylig fått resultatene fra en stor medlemsundersøkelse, og denne viser at forbundets livssynspolitiske engasjement blir vurdert som viktigst av medlemmene. Det vil si arbeidet mot statskirkeordningen, KRL-faget og formålsparagrafene. Religionskritikk, og da ikke bare islamkritikk, blir også vurdert som viktig, men kommer nederst av de viktigste tingene medlemmene synes forbundet bør drive med, forteller Mile.

Azmeh Rasmussen tar konsekvensen av den skarpe kritikken og den politiske uenigheten og går ut av styret. Hun reagerer på Miles karakteristikker.

Azmeh Rasmussen er sterkt kritisk til Kristin Miles håndtering av saken.

– Jeg mener Miles holdning følger en høyst byråkratisk og lite romslig stil, konstaterer hun.

Azmeh Rasmussen reagerer videre på Miles utsagn om at «Azmeh Rasmussen plasserer alle muslimer i samme bås og kaller dem islamister».

– Det er helt sjokkerende å bli beskyldt for å kjøre alle muslimer over en kam! Det tjener ingen god hensikt å fremstille meg som en trangsynt og generaliserende islamhater. En person i hennes posisjon bør ha evne til å se nyansene og veie sine ord. Påstanden om at jeg kaller alle muslimer «islamister» bør Mile enten belegge, eller trekke tilbake.

– Islam og kristendom må behandles likt

Azmeh Rasmussen understreker at det aldri har vært et mål for henne å påvirke HEF til å bli en anti-muslimsk kamporganisasjon, som Mile tillegger henne.

– Det eneste jeg forventer at HEF opprettholder sin profil og forsvarer sekulære verdier. Jeg har derfor prøvd å påpeke at islam ikke skal fredes, men få eksakt den samme behandlingen kristendommen har måttet tåle av humanister i alle år, sier hun.

Det kan synes som om HEF fortsetter i et tradisjonelt spor. Det spørs hvordan det vil påvirke HEFs troverdighet. Flere begynner å få øynene opp for at feks. homofile er langt mer utsatt blant muslimer.

Sara Azmeh Rasmussen trekker seg

Generalsekretær Kristin Miles beskyldninger om «ondsinnet trakassering» var dråpen som fikk det til å renne over for Sara Azmeh Rasmussen. Nå trekker hun seg fra styret.

Les også

-
-
-
-