De to synagogene i Norge, en i Oslo og en i Trondheim, mottar besøk av en lang rekke skoleelever og studenter i forbindelse med KRL-undervisning og liknende. Det er tradisjon at gutter og menn dekker hodet i en synagoge – til sammenlikning skal en ta av seg på beina før en går inn i en moské, og en bør ikke oppsøke en kirke iført shorts og singlet. Det spiller ingen rolle hva gutta har på hodet i synagogen – jødisk kalott/kippa, caps, skjerf, lue eller hatt – bare hodet er dekket på en eller annen måte. Hvis mannlige besøkende ikke har slikt hodeplagg med seg, har synagogene kalotter til utlån.

Denne ordningen fungerer bra, og de besøkende oppfører seg som regel eksemplarisk. Men en tidligere politistudent – nå ferdig utdannet politikonstabel – lagde bråk da han sammen med studiekameratene var på besøk i synagogen i Trondheim i oktober. Trondheims-menigheten redegjør for saken i et brev til politiet:

I brevet heter det at politistudenten blant annet nektet å ta på seg en kalott sa han skulle inn i synagogen, med henvisning til at han var muslim.

Lederen av det jødiske museet, Henriette Khan (*), svarte da «… at dette ikke handler om hvilken religion eller kultur den besøkende tilhører, men om respekt for det gudshus man er i – og sammenlignet det med å ta av seg på beina når men går inn i en moské. Til dette nærmest ropte studenten, kombinert med et svært truende kroppsspråk: »Dette gir jeg blanke f… i», hvorpå han gikk ikke og slengte døren igjen etter seg. Khan (*) oppfattet ham som så aggressiv at hun der og da ikke våget å forfølge saken», heter det i brevet.

………..

En tid etter dette opptrinnet ble trossamfunnet oppringt av en medstudent fra Politihøgskolen, som kunne fortelle at politistudenten hadde skrytt av at han «endelig hadde satt jødene på plass», heter det i brevet.

For ordens skyld: Omvisningene i synagogen er ikke obligatoriske for studentene. De som av en eller annen grunn ikke vil gå inn i et religiøst forsamlingshus, blir informert om at de kan vente på utsiden til omvisningen er ferdig.

(*) Henriette Kahns etternavn er konsekvent skrevet feil i artikkelen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂