Dragvoll campus – NTNU i Trondheim. Her holder studentprest Martin Braut Tjelle til. Men ikke i fremtiden, hvis studenttinget får det som de vil. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I dag er fem prester fra Den norske kirke tilknyttet NTNU, hvor de har egne arealer de jobber fra. Men nå vil studenttinget at ordningen skal opphøre, for at alle religioner skal behandles likt.

– Vi vil ikke forskjellsbehandle, sier Andreas Knudsen Sund, leder for studenttinget ved NTNU til NRK.

NTNU  har hovedbase i Trondheim, men har også institutter på Gjøvik og i Ålesund.

De vel 40.000 NTNU-studentene utgjør et stort mangfold av kulturer, religioner og livssyn. Men bare studentprestene har egne arealer på campus.

Flere andre livssyn har bedt om å få egne arealer på campus, menunder studenttinget i mars ble det vedtatt at ingen livssynsorganisasjoner skal ha egne arealer på NTNU. Khrono skrev den gangen:

I sakspapirene heter det at NTNU ikke bør stille fast avsatt areal til disposisjon for livssynsveiledning på campus. Samtidig ønsker de at NTNU skal legge til rette for at livssynsveiledningstilbud formidles til studenter.

Bakgrunnen for saken er at det har kommet forespørsler blant annet fra Muslim Student Association (MSAT) og Human-Etisk forbund om fristasjonsavtaler på campus. Per dags dato er det bare studentprestene som har avtale om fristasjon på NTNU.

— Det handler ikke om at NTNU ikke skal tilby noe – dette er et arealspørsmål, sier internasjonalt ansvarlig i Studenttinget ved NTNU, Anna Juell Johnsen til Khrono.

Alle religioner skal behandles likt, siden Norge ikke har en statskirke, mente Johnsen. I kommentarfeltet var det en som påpekte at studenttinget kanskje burde gi plass til hekser og sjamaner.

Vanskelig sak

Leder av studenttinget Andreas Knudsen Sund fant saken vanskelig, siden studentprestene har vært en viktig samtalepartner for mange studenter. Derfor ba studenttinget om at NTNU opprettet et  livssynsnøytralt alternativ.

Et alternativ til å «kaste studentprestene på dør», er å la alle livssynsorganisasjoner få sin egen avdeling på campus. Men dette tar for mye plass, sier Sund.

NTNU har en svært presset arealramme, og den blir enda mer presset fremover.

– Hvis studentprestene skal fortsette å få avsatt areal, må også andre få det. Vi vil heller prioritere areal til undervisning, lesesaler og studentfrivillighet enn til studentprestene, sier han.

Den endelige avgjørelsen tas av NTNUs ledelse, men vanligvis veier studentenes vedtak tungt.

Overrasket og litt lei

Studentprest Martin Braut sier han ble overrasket og litt lei da han fikk høre om vedtaket. Han holder i dag til på Dragvoll campus i Trondheim, og forteller at mange studenter besøker ham. Det er ikke bare kristne studenter som bruker studentpresten.

Det han og prestekollegene hans ønsker seg, er ikke et livssynsnøytralt campus – men et livssynsåpent campus.

– Der vi kanskje kan ha en imam og en rabbiner og andre som kan bidra med kompetansen sin. Et samarbeid for å møte studentene og deres behov.

Braut får støtte av Human-etisk forbund. Studenthumanist Emma Skjølberg vil heller ha et samarbeide mellom prester og andre livssyn, og som Braut ønsker hun at det opprettes et livssynssenter på campus.

NRK


Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.