Dommen mot Magasinforlaget og daværende redaktør for Memo, Kristine Moody, for å ha brukt bildet av en innvandret libaneser på forsiden av første nummer, er et angrep på pressefriheten. Resonnementet til dommeren, Lise-Lena Kjønstad, er grunt og overflatisk. Kjønstad politiserer, uten å se ut til å forstå det. Det er dom basert på instinkt og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.