Nytt

Borgarting lagmannsrett har kommet til at bladet Memo hadde rett til å bruke et bilde av en demonstrant mot karikaturtegningene da de ville illustrere et oppslag om innvandringens farer.

Palestinske Ahmad Youssef el Youssef mente at bildet av ham på forsiden av Memo og tittelen «Frykter sosial bombe» var ærekrenkende. Han fikk medhold i Pressens faglige utvalg og Oslo tingrett, som ifjor dømte redaktør Kristin Moody og Magasinforlaget til å betale Youssef 100.000 kroner.

Borgarting lagmannsrett finner at bildet ikke er krenkende.

Domstolen finner ikke belegg for at bildet assosieres med terror og mener en alminnelig leser vil forstå at det dreier seg om en illustrasjon.

Retten legger også vekt på at El Youssef fikk avsannet eventuelle mistanker via et stort intervju i VG, og på PFUs kjennelse, som ble referert i Memo.

Lagmannsretten kom også til at El Youssef hadde satt seg selv i nyhetsbildet ved å delta i en kontroversiell demonstrasjon uten kjent arrangør. – Dette er således ikke en situasjon der media har invadert privatlivet, heter det i dommen.

El Youssef ble dømt til å dekke motpartens saksomkostninger med 142.000 kroner.

Dommen er en viktig prinsipiell seier for ytringsfriheten.