Leder i Oslo Politiforening Kristin Aga.

En dom fra Borgarting lagmannsrett slår fast at det er lovlig å publisere bilder og videoer på sosiale medier av politiet i aksjon.

Det er i en dom der Borgarting lagmannsrett frifant en 39 år gammel Oslo-mann som la ut en video og bilder av en politioverbetjent på sosiale medier, at lagmannsretten fastslår at dette er lovlig, skriver Dagbladet.

Lagmannsretten mener at publisering kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig.

Retten mener dette ikke kommer i konflikt med åndsverklovens paragraf 104, som ilegger forbud mot å gjengi eller offentliggjøre fotografi som avbilder en person, uten samtykke av den avbildede. I dommen heter det blant annet at «terskelen for å kunne publisere slike bilder uten å komme i strid med personvernet, må etter lagmannsrettens syn være lav».

30-åringens forsvarer John Christian Elden mener dommen er en seier for ytringsfriheten, mens leder i Oslo Politiforening, Kristin Aga, er bekymret.

– Vi som jobber i politiet må finne oss i at det blir tatt bilder og video av oss. Men det er en belastning, for både kolleger og deres familier når slike bilder og videoer blir spredd via sosiale medier. Det er også en tendens til at slike videoer og bilder blir publisert på politifiendtlige nettsider, sier hun.

Oslo-mannen som ble frifunnet ble imidlertid dømt for overtredelse av vegtrafikkloven etter å ha kjørt mot fire røde kryss i Granfosstunnelen, og fikk en bot på 6.800 kroner for dette forholdet.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.