Gjesteskribent

abderrahmane.jpg

Man må holde to ting fra hverandre. Kritikk av Guantanamo betyr ikke at alle som sitter der er uskyldige, slik dokumentarer gir inntrykk av. Den dansk-algeriske Simane Hadj Abderrahmane (34) satt to år på Guantanamo. Nå er han arrestert for svindel og tyveri som postbud.

Abderrahmane kom hjem fra Guantanamo i februar 2004. Den danske regjering hadde benyttet sin innflytelse i Washington. Det tok seg derfor svært dårlig ut da Abderrahmane rett etter hjemkomsten sa at det var helt OK med angrep på danske soldater i Irak og selv statsminister Fogh Rasmussen.

Abderrahmane fikk starte et nytt liv med et nytt gjennomsnittsnavn, på hemmelig adresse, og jobb som postbud. Nå er han arrestert for å ha stjålet to pass og tre bankkort, som han har tatt ut 100.000 kroner på. Det var en mottaker av en av kortene som slo alarm da han så det raste ut penger på et kort han ennå ikke hadde mottatt. Det var ikke Overvåkiingspolitiet, PET, men regulært ordenspoliti som arresterte Abderrahmane, og posten ante ingenting om hvem de hadde ansatt.

Abderrahmane har dansk mor og algerisk far. Han studerte mattematikk ved universitetet i Århus, men droppet ut og ble rengjøringsassistent i 1997. Terrobestrebelser i Danmark har ofte handlet om å skaffe penger til terrorgrupper. Sånn sett passer Abderrahmanes tyveri inn i et mønster. Hverken penger eller pass ble funnet da han ble arresterert, og Abbderrahmane forholdt seg taus i avhør.

Terrorforsker Michael Taarnby, Dansk Institut for Internationale Studier, har også med interesse noteret sig, at det er pas og penge, som den tidligere Guantanamofange er sigtet for at have stjålet.

»Når vi har set støtte fra Danmark til terrororganisationer over de seneste ti år, har det involveret en del eksempler på fundraising, herunder også det at skaffe penge ved kriminelle handlinger,« siger Michael Taarnby.

Bankrøveri på Frederiksberg
Et eksempel er det voldsomme røveri i Jyske Bank på Frederiksberg i 2001, hvor tre fransk-algeriske bankrøvere under flugten skød en dansk politimand i benet. Pengene gik – ifølge den franske retssag mod røverne – til den islamiske oprørsbevægelse i Algeriet. I Danmark hjalp en anden algerier bosat i Århus røverne med at skjule sig og planlægge røveriet. I retssagen mod denne mand i efteråret 2004, vidnede Slimane Hadj Abderrahmane.

Danskeren fortalte, at han havde fungeret som pengekurer for manden i Århus, idet han tre gange havde transporteret kontanter med til en kontaktperson i Algeriet i 2000 og 2001. Slimane forklarede, at han ikke anede, hvorvidt pengene gik direkte til terrororganisationen GSPC, men han udtalte herefter støtte til gruppen, som han kalder en frihedsbevægelse. I interviewbogen om sit ophold på Cuba, «Danskeren på Guantanamo», fortæller han også, at han forsøgte at komme i kontakt med GSPC, da han var i Algeriet i 2000.

Abderrahmane har ikke hatt jobb før han ble ansatt som postbud i Greve i mai. Han ble arrestert 15. august. Han tilbringer tiden foran pc’en, med å løpe marathon og besøke moskeen til konvertitten Abdul Wahid Petersen.

Han kommer nogenlunde fast til fredagsbøn hos den jyske imam, sufisalafisten Abdul Wahid Petersen, med hvem han deler afvisningen af det gudløse sekulære samfund. Sammen med imamen deltog han i Copenhagen Maraton i maj 2006, hvor han stillede op til fordel for Abdul Wahids nye indsamlingsorganisation Danish Muslim Aid. I det hele taget bruger Slimane Hadj Abderrahmane meget tid på at holde sig i god fysisk form, og han har deltaget i flere maratonløb i de sidste par år.

I miljøet omkring Abdul Wahids moske findes også en shia-muslim, og da Slimane Hadj Abderrahmane blev klar over dette, var han først ganske forarget, da salafister opfatter alle andre retninger inden for islam – og især shiaerne – som kættere. Men han overkom sin religiøse foragt for shia-muslimen og har interesseret sig meget for ham, da han lærte, at shia-muslimen var tidligere militær kommandør og havde den kamp-erfaring, som Slimane Hadj Abderrahmane selv længtes efter, inden han blev taget til fange i Afghanistan.

Det hellige postbud

Af PERNILLE AMMITZBØLL