Kommentar

Det er i detaljen de tyranniske regimene viser sitt sanne ansikt. Detaljen er i dette tilfelle hva de stenger på internett. I Kina er nettsidene til britiske og amerikanske domstoler blokkert. I Saudi-Arabia får man ikke lese om amerikansk kvinnebevegelse.

Det er Nick Cohen som nevner disse eksemplene på hva diktaturene opplever som sensitivt. På Cuba må ungdommen stille seg i kø foran nettcafeer hvor det føres streng kontroll. Bare 2 prosent av befolkningen har tilgang til nettet. Hva sier det om kommunistdiktaturet?

Men utgangspunktet var den egyptiske bloggeren som ble dømt til fire års fengsel for å ha fornærmet Mubarak og islam.

‘The Critic’, a blog by Abdel-Karim Nabil Suleiman, 22, from Alexandria, was a hybrid that straddled the two camps: half political essaying, half diary. He attacked Egypt’s effective dictator Hosni Mubarak and the religious far right, but backed up his polemics with accounts of Islamists ransacking the liquor stores of Egyptian Christians. Last week, an Egyptian court sentenced him to four years in prison for ‘insulting Islam and the President’. The punishment was too mild for some. Egyptian Islamists wanted him dead.

Cohen har helt rett når han beskriver motstanderne som «religious far right». Vi har en tendens til å fare lett over religiøse, som om deres antidemokratiske kampanjer var mindre støtende enn andres. Deres anti-budskap plasserer dem solid på den svarte høyresiden. Islamistene syntes ikke fire år var nok. De ville ha ham død. Var det noen som sa at det var Mubarak som var mest krenket?

Undertrykkingen av internett er tiltagende. Hvor er solidariteten?

A connected world proves no threat to tyrants