Nytt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil åpne for adgang til en raskere utvisning av utlendinger som vurderes som en trussel mot rikets sikkerhet enn tilfellet er i dag, skriver Aftenposten. Forslaget innebærer at den det gjelder ikke lenger skal få saken sin for domstolene, men for et lukket utvalg uten at vedkommende selv får innsyn i saken. Sikkerhetspolitiet vil i såfall oppnevne hemmelige advokater.

Mulla Krekar tok saken til retten da utlendingsmyndighetene utviste ham fra Norge. Saken har pågått i nesten tre år, men nå vil PST at utlendinger som kan være en trussel mot rikets sikkerhet, ikke lenger skal få saken sin for domstolene.

PST-sjef Jørn Holme tror at fremtidens saker vil kreve bedre håndtering av hemmelig materiale.

– Vi har derfor behov for en modell som gjør at disse sakene kan bli mer effektivt behandlet, men samtidig faktisk gi en bedre rettssikkerhet for den det gjelder, sier han. PST vil at sakene vedtas i et lukket utvalg i Utlendingsnemda.

PST`s forslag blir dårlig mottat hos Advokatforeningen, som mener at forslaget både er udemokratisk og i strid med norsk rettstradisjon.

Aftenposten: vil ha raskere utvisning