Sakset/Fra hofta

For seks år siden ble det rettet kritikk mot den store danske encyklopediens fremstilling av kommunismen. Det var ingen kobling mellom ord og handling, slik som med nazismen. Kommunismen fikk fremstå i idealismens lys.

Det ble det reagert på, av blant andre Bent Blüdnikow i Berlingske Tidende og essayisten Henrik Gade Jensen. De påpekte at dette var historisk ukorrekt. Denne samme korrespondanse mellom ord og handling gjelder kommunismen. Det mente de var opplagt. Redaktører og fagfolk ble meget forurettet, og forsvarte artiklene. De så det som et angrep på den humanistiske tradisjon.

Nå er seks år gått, og leksikonet er kommet ut på DVD og i nettutgave. I all stillhet er artiklene om kommunismen revidert, og kritikken tatt ad notam.

Det er Henrik Gade Jensen og Bent Blüdnikow som forteller dette (se art. under «gjesteskribent»). Redaksjonen har gitt kritikerne rett.

Det skulle vært interessant å vite hva det er som har forandret deres syn. De har etter seks år kommet frem til at kommunismens forbrytelser ikke var feiltagelser, men logiske følger av teorien.

Historien forteller at en minoritet kan få rett, mot autoritetene. Hvis den har sannheten på sin side. Kommunismens forbrytelser er så enorme at det ikke lot seg gjøre å forsvare posisjoner om «feilgrep», dvs. anomalier. Som om det skulle være mulig å få det til riktig ved neste forsøk. Ingen ville noensinne våge å påstå noe slik om nazismen.

Dermed ikke sagt at kommunismen er lik nazismen. Men forbrytelsene var en uløselig del av systemet. Med nazismen var forbrytelsen selve meningen.

Kan vi ane en tilsvarende forskyvning i forhold til dagens debatt om Vesten og islam? Det er de samme avvergemekanismene som er i funksjon: Som ønsker å diagnostisere kritikerne som islamofober. Som ønsker å innføre begreper om «rent og urent», som skal holde folk borte fra bestemte problemstillinger og begreper. Det kommer ikke til å lykkes.

Men anerkjente fagfolk klynget seg til oppfatninger om kommunismens fortreffelighet, lenge etter at den var diskreditert av historien.

De ble tvunget til retrett. Hvorfor? Kan det være noe med den utvidede offentlighet som en global verden og internett har skapt? Den har en transparens som gjør slike store løgner vanskelig å forsvare i det lange løp. Det samme vil jeg si om forsøket på å skape en pen borgerlig fasade av problemene rundt Vesten og islam. Man hører braket av stillas og reisverk som dundrer til jorden.