Nytt

Somalia trekker oppmerksomheten vekk fra Darfur og Khartoum ser anledningen til å sabotere den nye FN/AU-styrken. Etiopias intervensjon kan bli presentert som at en kristen nasjon invaderer en muslimsk med amerikansk støtte. Jihadister kan gjøre det til en selvoppfyllende profeti.

«The international interest in Darfur is not going away. But at a broader level, Bashir must realize that there’s only so much time in a day and so much energy that diplomats can put into one region,» says Stephen Morrison, director of the Africa program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. «If a roiling crisis in the Horn of Africa puts Darfur and Sudan into the back pages and becomes a major preoccupation in the Security Council for a couple of months, it may be just what Bashir needs to drag things out.»

USA vifter med et ris bak speilet hvis Bashir ikke godtar hybridstyrken til FN/AU: det kan bli snakk om flyforbud over Darfur, å fryse finanstransaksjoner til navngitte personer, og å stevne noen av dem inn for Den internasjonale straffedomstolen.

Hvor mye kommer Somalia til å spille en rolle i krigen mot terror? Eksperter Christian Science Monitor har snakket med, ser en fare for at Somalia kan bli en brikke i kampen som pågår i Afghanistan og Irak.

Others say the loss of leverage the US has suffered in Sudan could be joined by heightened disregard for the US among the world’s Muslims, given tacit American support for Ethiopia’s entry into Somalia against the Islamists of the ICU.

«For many Muslims this will be seen as, ‘Once again, the US supports attacks on a Muslim government and state,» says David Smock, an expert at the US Institute of Peace who specializes in Africa and the interplay of politics and religion.

Mr. Smock sees little evidence to support State Department claims that the ICU controls an Al Qaeda cell in Somalia. But what does worry him, he says, is a Somalia that remains unstable because of fighting among warlords – which leads to the prospect of it becoming a major terrorist haven.

Å avvise jihadist-innflytelse blant Unionen av islamske domstoler synes merkelig, med tanke på deres fotfeste i Sudan under Turabi, og Osamas røtter i Jemen. Det er ikke for ingenting at amerikanske styrker står utenfor Djibouti.

Tvert om kan man si at Etiopia var dristige, og stanset islamistene før de rakk å sitte trygt i salen.

Anklagene om kristen/muslimsk konflikt vil komme uansett. Hvis man skal unngå å gripe inn av hensyn til disse anklagene, har man kapitulert på forhånd. Men rekkefølgen – hva som tar ting ved roten – og hva som er feil taktikk, er selvfølgelig relevant, jfr. CIAs cash-bidrag til krigsherrene.

Nå lyder «faren for et nytt Irak» selv fra innsiktsfulle journalister som Halvor Tjønn. Det er blitt et defaitistisk slagord – et slogan for ikke-innblanding, fremstilt som selve lærdommen fra Irak. Man legger grunnlaget for nettopp det man vil unngå.

Darfur diplomacy: sidelined by Somalia?
The defeat of Islamists in Somalia may lessen the pressure on the Sudanese president to accept a large UN peacekeeping force in Darfur.