Sakset/Fra hofta

Kort: Red. er ikke opptatt av å oute Jeffrey Geiger. Han er på sin side meget oppbrakt. Vi ønsker ikke å være del av noens vendetta. Derfor er innleggene om hans identitet fjernet. Noen kommentarer blir derfor hengende i løse lufta.