Sakset/Fra hofta

Noen føler ubehag over at IP-adresse nå vises. Det er ikke noe å gjøre med. De som velger å ta farvel av den grunn, har neppe noen spesielt aktverdige motiver.

IP-adresse er dynamisk. For private vil den endres med jevne mellomrom. For å få vite identiteten må det en rettskjennelse til. I institusjoner og bedrifter er det faste IP’er, men også her kreves det ressurser å finne rette vedkommende. Den som vil være anonym, vil kunne være det. Men den som prøver seg med flere identiteter, blir raskere avslørt.

Et lite nettsted er sårbart. Vi er nødt for å ha en viss kontroll, og IP-visning er trolig avskrekkende. Det har ikke vært noe på Document.no som har vært i nærheten av lovens grense. Dette er skremselstaktikk.