Kommentar

rmjm.gazprom.jpg

Hva foregår i Russland? Kunnskapen var vært tilgjengelig, men den har vært ubeleilig. Mordet på Alexander Litvinenko vil trolig ryste mange til erkjennelse. Alarmen gikk da Anna Politkovskaja ble drept, men det var ikke nok til å våkne. Tussmørket senket seg igjen. Med Litvinenko stiller det seg annerledes. Mordet skjedde midt i London, og med britisk politi og en fri presse stiller det seg annerledes.

Russerne er vant til å kontrollere showet. I Russland finnes det ikke lenger en fri presse, og politiet og mafia er et ord for det samme. Det bor 300.000 russere i Storbritannia. Flere av dem er styrtrike, som Roman Abramovitsj. Kanskje det også bidro til en følelse av at London er home turf, av usårbarhet?

Skal man få en forestilling om det nye Russland, bør man studere vinnerutkastet i Gazproms konkurranse om nytt forretningssenter i St. Petersburg. Tårnet, som er tegnet av det britiske arkitektfirmaet RMJM, skal rage 400 meter i været! Stort klarere kan man ikke forkynne Den lysende nye fremtid, et av Stalins slagord. Gazprom sier selv at bygget innevarsler «en ny æra»:

Gazprom’s chief executive, Aleksei B. Miller, hailed the project as a «new symbol of St. Petersburg» akin to city landmarks including the Admiralty, St. Isaac’s Church and the Peter and Paul Cathedral.

«This new, modern project will give birth to a new mentality for St. Petersburg, which lives in a new, modern civilization,» said Mr. Miller, appearing with the city’s governor, Valentina I. Matviyenko. «And its citizens will feel the pulse of the new economy, the pulse of the contemporary world.»

Her ser man at Putin har vokst ut over å være styrmann og gjenreiser av en sterk stat. Her vises visjonen om Gazprom City. Det snakkes om en ny æra og en ny mentalitet: Her gjenfinnes noe av det prometeanske fra Stalin-tiden. Det himmelstormende, som forkynner at mennesket er størst. Babels tårn. Vi gjenfinner Stalins gigantomani. Denne gang med en Sopranos-vri.

Motforestillinger

Det er bruddet med alle omkringliggende bygninger. Den suverene trossing av omgivelsene, som Putins Gazprom og Stalin har til felles. Alle motforestillinger og innvendinger feies til side.

Before the architect was chosen, the project came under attack on several fronts, and potential challenges re2_kommentar.

The St. Petersburg Union of Architects, the director of the State Hermitage Museum and other preservation groups have threatened to challenge it in court. This week three members of the city’s parliament appealed to the country’s prosecutor general, saying the project would violate budget rules and a city zoning ordinance that restricts buildings in that part of the city to about 50 meters.

St. Petersburg har en egen klang i mange russeres ører. Byen spiller en viktig rolle i russisk historie og kultur. Det er noe av denne sensitiviteten som Gazprom overkjører. En japansk arkitekt som satt som medlem av utvelgelseskomiteen, var seg sitt ansvar bevisst.

There was also dissension within the selection panel. The Japanese architect Kisho Kurokawa, who was invited to serve as a member of the jury, read a two-page statement on Friday describing his vision for St. Petersburg, which would preserve its cityscape on a lower scale, and opposing any of the projects under consideration. He then resigned from the jury and left. In a telephone interview later, he said the city’s current limit on building heights was «the most sensitive issue to keeping the existing cultural value of the old city center.»

Borgermester Matvijenko er kjent som en nær alliert av Putin, og hun går inn for prosjektet. Putin er fra St. Petersburg, og tårnet er et symbol på hans makt. Det ville aldri blitt reist uten hans godkjenning.

A Russian Skyscraper Plan Divides a Horizontal City