Kommentar

bach.jpg

Det smerter meg å måtte innrømme det, men Johann Sebastian Bachs betydning for vestlig musikkhistorie er nok større enn Beethovens. Bachs produksjon er enorm, og en har ikke vært i stand til å fastslå hvor stor del av den som faktisk er publisert. Av og til kan en høre argumenter for at svært mange, kanskje over halvparten, av alt han skrev er tapt eller på annen måte ikke tilgjengelig for offentligheten. Årsaken er at hans barn forvaltet farsarven på en skjødesløs måte. Sønnen Carl Philip Emanuel var den eneste i søskenflokken som tok vare på de fleste manuskriptene han arvet fra faren. De andre søsknene var ikke så nøye på det, og solgte, ga bort eller rotet bort det meste av det de arvet.

Carl Philip Emanuels datter solgte farens mauskriptsamling til Abraham Mendelssohn Bartholdy (Felix’ far), som donerte den til Berliner Sing-Akademie. Der ble den tatt godt vare på frem til annen verdenskrig, da samlingen på over 5000 manuskripter – naturligvis ikke bare Bachs – forsvant. Under krigen ble de viktigste kulturskattene flyttet fra Berlin og ut i provinsen for å beskytte dem mot skader på grunn av bombing og andre krigshandlinger. Da Den røde hær invaderte det østlige Tyskland mot slutten av krigen, ble mange av disse kunstskattene enten ødelagt av soldater som ikke var klar over hvilken verdi de hadde, eller tatt med tilbake til Sovjetunionen som krigsbytte. Deler av Sing-Akademies arkiv har blitt funnet igjen i Moskva og Kiev.

Både som følge av Bach-barnas ansvarsløse omgang med farsarven og europeiske politiske begivenheter, dukker Bach-manuskripter derfor av og til opp på de underligste steder. Det kan dreie seg om verk som ingen visste eksisterte, eller, slik det ble oppdaget for noen dager siden, Johann Sebastians håndskrevne kopi av Buxtehudes orgeløvelser. Dette manuskriptet stammer fra 1700, er det eldste av Bachs håndskrevne dokumenter vi kjenner til, og ble oppdaget i Anna Amalia-bibliotekets samling i Weimar. Biblioteket ble rammet av brann for et par år siden, men deler av samlingen ble reddet – blant annet et helt ukjent vokalverk av Bach og denne kopien av Buxtehudes orgeløvelser.