Kommentar

Sheikh Hassan Nasrallah sa for et par dager siden at hvis ikke Israel holdt opp, ville Hizbollah skyte raketter som rammer Tel Aviv. Hvis det skjer, vil Qa’ana blekne, og vi vil ha nådd et nytt stadium.

Det er forskjellen på et taktisk feiltrinn og en hendelse som kullkaster den rådende avskrekkingsstrategien: Da vil også en krig med Iran rykke nærmere. Det er Yossi Klein Halevis poeng:

Would we be able to defend our northern border knowing that an attack on Hezbollah could provoke an Iranian nuclear attack against Tel Aviv? That prospect is not inconceivable: Iranian leader Mahmoud Ahmadinejad believes that the Muslim messianic age is about to be inaugurated by the destruction of Israel. Certainly Israel has the capacity to deliver an overwhelming second strike. But the balance of terror that worked during the cold war against the Soviet Union may fail against an enemy that welcomes death as a prelude to eternal life. A nuclear Iran could be the ultimate suicide bomber.

TV spiller en stor rolle når det gjelder å fyre opp de arabiske massene. Leder av utenriksavdelingen i Al Manar-TV var overbevist om at Hizbollah vil svare med å treffe Tel Aviv. Det Nasrallah har sagt tidligere, har slått til, og det samme vil skje denne gang.

BBCs sikkerhetsekspert Frank Gardner sa også at det er Hizbollahs evne til å slå tilbake mot Israel som begeistrer de arabiske massene, slik at selv Egypt, Saudi-Arabia og Jordan må tilpasse kursen.

Vi er inne i en farlig utvikling.