Under den kalde krigen beundret vi dissidentene i Sovjet-blokken, men deres kamp hadde ingen direkte betydning for våre liv. Nå står vi selv overfor kulturkonflikter som berører fundamentale verdier. Er det slik at en dissident som Akbar Ganji kanskje har noe å lære oss?

Ta begrepet ytringsfrihet. Det er verdiløst hvis det ikke brukes i praksis, sier Ganji. Det er fristende å tenke på karikaturstriden. Der Jonas Gahr Støre hyllet ytringsfriheten, samtidig som han ba om at den ble brukt med omtanke.

«Society will not attain freedom of expression just by writing about it and its justifying bases. Belief without action is not a belief at all», Ganji wrote in his latest essay, dated May 20 and published at the FreeGanji blog. «It is not possible to claim belief in humanist values and ideals but not to take a step for their realization».

Man må tro på noe, og den troen må få praktiske konsekvenser. Man må handle.

Under åpningen av det nye Human Rights Council i Geneve nylig, hadde Iran sendt to av sine verste bødler. Den ene var Said Mortazavi som var personlig ansvarlig for at den canadisk-iranske fotografen Zahra Kazemi ble slått ihjel i Evin-fengselet for to år siden.

Better known in Iran as «The Butcher of the press», Mr. Mortazavi, the Prosecutor of Tehran and Islamic Revolution tribunals is the man who, on orders from Ayatollah Ali Khameneh’i, the leader of the Islamic Republic, shut down more than 120 publications, most of them pro reform and independent.

«By sending Mr. Mortazavi to the Council of Human Rights, the Islamic Republic shows its disregard for human rights, as the name of Mr. Mortyazavi is associated with all the cases of closure of newspapers, arrest and imprisonment of journalists and political dissidents and above all, the murder of (Ms) Zahra Kazemi (the Iranian-Canadian photo journalist killed in a Tehran hospital two years ago by agents of the Office of the Prosecutor and the presence of Mr. Mortazavi).

Det er selvfølgelig bevisst når regimet sender en slik mann til det nye menneskerettsrådet. Det er for å demonstrere at Iran har bare forakt til overs for menneskeretter, og ikke er redd for å håne verdenssamfunnet. Det kan tolkes som et forsøk på å kompromittere det nye Rådet.

«The Butcher of the Press» in UN Human Rights Council