Kommentar

michelangelo07.jpg

Oppdagelsen av Judas-evangeliet er et bidrag til og et bevis på Vestens pasjon for historie, for utgravingen av våre røtter, ned til minste detalj. Heller enn å svekke kan bevisene på mangfold og variasjon bare styrke interessen for kristendommen. Nye kilder øker autentisiteten, som er en viktig målestokk for dagens mennesker. Historiseringen av kristendommen svekker ikke dens tiltrekningskraft. Tvertom.