Kommentar

Det finnes folk i Dagbladet som tenker nye tanker, og det finnes de som tygger drøv på det gamle. En av de sistnevnte er Halvor Elvik, som i dagens kommentar forsøker å sette skapet på plass, men i farten kommer til å kaste barnet ut med badevannet.

Han har neppe tenkt over hva han skriver:

KRAVET TIL OBJEKTIVITET i journalistikken er makthaveres redskap til å kontrollere ubehagelig informasjon. De vil gjerne gjøre journalister til «nyttige idioter» med journalistisk nøytralitet som ideologi, den såkalte journalismen der alt går og er like mye, eller like lite, verd. dagbladet.no’s anmelder av Erling Borgens film «Et lite stykke Norge» synes å bekjenne seg til denne retningen når hun skriver: «Regissørens gjennomgående bruk av aktivister som intervjuobjekter gjør at balansen er helt fraværende. Det er ikke særlig overraskende og spennende hva menneskerettighetsadvokater og fredsaktivister mener om krigen og dens forferdelige konsekvenser. At deres påstander tas som sannheter er imidlertid problematisk.»

Tenkte vi det ikke da vi leste Astrid Melands anmeldelse av Erling Borgens «Et lite stykke Norge»: Dette kommer hun til å få igjen.

Men Astrid Meland kan stå på egne ben. Borgen er en slugger, og må tåle å få kontant svar.

Elvik har vært på SKUP og latt seg beruse av Robert Fisk. Er det ingen som greier å bruke de samme prinsippene på Fisk som han forfekter selv: «Beskriv det du ser». Da vi sist hørte Fisk var det i Fritt Ords lokaler i Oslo. Det var stappfullt og halleluja-stemning. Takke meg til objektiviteten.

Men den mener Elvik er et fikenblad for Makta!

Sant og ubalansert