Folkeeventyrene er en utømmelig kilde til forståelse av vår tid. Leseren er som den lille piken som går for å besøke bestemor i skogen og synes hun ser litt merkelig ut. Stemmen og labbene er annerledes.

Slik er det også med våre medier og politikere. De anlegger en mine og forstiller seg. Når man hører og ser dem over lang tid, oppdager man at de ikke er det de utgir seg for.

Astrid Meland skriver en kommentar i dagens VG om lab.lekkasje-teorien, som ikke lenger er en teori, men kan belegges med fakta. Meland innrømmer at den er mer enn fantasi, men faller likevel ned på at kineserne og WHO har rett.

Den mest plausible forklaringen er fortsatt at viruset kommer fra naturen og har spredd seg derfra. Det er det virus pleier å gjøre. Vi har mange flere eksempler på at naturen står bak pandemier, enn at det kommer fra laboratorium.

Meland kobler lab.lekkasje-teorien til «høyresiden» og Trump. Da kan hun ikke gi dem rett.

Fauci tror fortsatt naturen står bak.

Og det han vil, er å finne virusets opphav.

Virkelig? Fauci er ute etter å dekke sine spor. Meland lar ham gå fri.

Det irriterende med debatten er at den fortsatt preges av skrullinger og folk med andre motiv enn å finne svaret på hvor viruset kom fra.

Nobelprisvinnere er tatt i organisert løgn på vegne av kineserne og deres egen kompromitterte forskning.

Vitenskapsfolk spammes ned av den ene påstanden tynnere enn den andre. Men det er vanskelig å finne seriøse virologer som mener dette viruset er laget og lekket ut fra en lab.

Meland skriver ting som gjør at hun ikke kan være i god tro, hvis man skal ta henne alvorlig.

Deres svar er som oftest at dette ikke er et virus som ser ut som et som er skapt i en lab. Det er heller ikke uvanlig at det tar år å finne virusets naturlige opphav.

Meland og VG er løpejente for Kina. Det er en ynkelig forestilling. Tusenvis av nordmenn har oppdaget at dette er den første globale forbrytelse hvor vestlige interesser er kompromittert sammen med Kina. Norske medier har frivillig fungert som spindoktorer for Kina.

De har slukt bestemor. De er ulven.

Var det ikke bare en vill konspirasjonsteori?