Kommentar

Borgen-flop: Hadde bare Borgen hatt humor, som sitt forbilde Michael Moore. Det har han åpenbart ikke. Men han må selv ha sett at de enkeltstående episodene han tar for seg alene ikke er kontroversielle nok. Det er kanskje derfor han ufokusert raser igjennom så mange tenkelige halvkritikkverdige forhold som mulig, slik at det til sammen skal bli krutt. Filmen er så tendensiøs at den i realiteten står i veien for å avdekke det som er kritikkverdig. Regissørens gjennomgående bruk av aktivister som intervjuobjekter gjør at balansen er helt fraværende. Det er ikke særlig overraskende og spennende hva menneskeretts-advokater og fredsaktivister mener om krigen og dens forferdelige konsekvenser. At deres påstander tas som sannheter er imidlertid problematisk.
dagbladet.no

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også