Kommentar

Jonas Gahr Støre har kunngjort at Norge ikke lenger følger EUs terrorliste av hensyn til mulige mekleroppdrag. Samtidig går Kristin Halvorsen ut og sier at hun støtter partiets boikottaksjon mot Israel. Målet er sanksjoner mot Israel, også internasjonalt.

Halvorsens linje er uforenlig med å sitt i regjering. Hun er finansminister, men driver nå utenrikspolitikk. Som statsråd har hennes ord vekt. At det ikke står noe om Israel-boikott i Soria Moria-erklæringen, betyr ikke at det er fritt frem for å markere egne syn.

Gahr Støre sier til Dagbladet at han var ukjent med Halvorsens utspill. Det er diplomatspråk for å si at det er helt uakseptabelt.

Gahr Støre tegner til å bli en av de beste utenriksministre Norge har hatt på mange år. Hans faglige dyktighet og saklige språkføring skiller seg ut. Det er drastisk at Norge avstår fra å følge EUs terrorliste, men vi velger å stole på hans ord.

SV ødelegger imidlertid troverdigheten.

Venstrefløyen ønsker å gjøre dette til et politisk våpen mot USA, og til dels EU, som for anledningen slås i hartkorn med USA. Der i gården mener man at flere organisasjoner er frigjøringsorganisasjoner, som PFLP og FARC.

SVs boikottlinje mot Israel bygger opp under at det er denne tolkningen av terrorliste-avhoppet som er den riktige.

Regjeringen kan ikke leve med statsråder fra et parti som driver politikk på tvers av regjeringen i så sensitive spørsmål.

Israel er et feel good-spørsmål for SV. Det symboliserer sterke følelser. Å gjøre avbikt sitter langt inne. Men Halvorsen har selv stukket halsen frem. Hun må enten trekke klørne til seg, eller få dem klippet.