Kommentar

Kommisjonen som skulle rådgi Tony Blairs regjering om hvordan man bekjemper ekstremisme, foreslo i sin tid å avskaffe Holocaust-dagen, fordi den fremhever en gruppe.

Forslaget ble droppet, men en av de mest aktive muslimer i Norge, imam Basim Ghozlan, er enig og kaller Holocaust-dagen absurd og en provokasjon.

Forstander og imam Basim Ghozlan i Det islamske forbundet
i Oslo støtter utspillet fra de engelske komiteene:

– Jeg blir også provosert når så mange henger fast i noe som hendte for 60 år siden, og glemmer det som skjer i dag. Det er med på å skape en naiv forestilling om «de stakkars jødene», som brukes av politiske og religiøse grupper for å legitimere at Israel skal få
egen stat – på bekostning av meg og min familie, sier Ghozlan.

– Holocaust blir misbrukt for å begrunne nye overgrep mot andre i dag, legger han til.

Basim Ghozlan er redaktør for nettsiden Islam.no.
Han mener det er krenkende at akkurat Holocaust skal markeres om og om igjen, mens andre folkemord glemmes.

– Det er absurd at man alltid skal understreke denne hendelsen i en lang liste overgrep. Hva med for eksempel nedslaktingen av 8.000 bosniere på én dag i Srebreniza? Fokuset på Holocaust skaper inntrykk
av at noen menneskeliv er mer verdt, fastslår han. Og legger til:

– Hva er det som provoserer mennesker? Urettferdighet og undertrykkelse! Det at man gjennom slike markeringer legger mer vekt på jødiske ofre enn andre, skaper grobunn for ekstremisme.
Han frykter ikke at en avvikling av Holocaust-dagen vil oppfattes som en seier for nazistiske grupperinger.

Fri Tanke