Kommentar

BBC er etterhvert blitt beryktet for å beskrive de som begår terroraksjoner mot sivile israelere for «militante», «opprørere» eller «aktivister». Da to av BBCs egne folk, journalisten Frank Gardner og kameramannen Simon Cumbers ble henholdsvis såret og drept i Saudi-Arabia i fjor sommer, hadde kanalen ingen problemer med å betrakte dette som en terrorhandling.

I dag, ett år senere, har terroren igjen rammet britiske borgere. BBC karakteriserer helt korrekt gårsdagens angrep mot London som terrorisme.

Det er viktig å merke seg at denne formen for terrorisme (rettet mot sivile brukere av kollektive transportmidler) er noe Israel har måttet tåle i årevis. BBC er en av de vestlige mediekanalene som sterkest har kritisert israelske forsøk på å forhindre slike angrep.

En slående sammenlikning av BBCs dekning av terror rettet mot britiske versus israelske sivile finnes her.