Kommentar

Det er alltid interessant å lese hva amerikanerne sier om utviklingen i Europa. Amerikanerne har kommet mye lenger i å kalle en spade en spade. Man trenger ikke være høyreorientert for å se faresignaler rundt muslimenes inntog. Det gjør også journalister som John Vincour i Herald Tribune (eid av Nytimes).

(Nytimes er en liberal avis, sett i amerikansk sammenheng, skrev Aftenpostens Kristin Nilsen for ikke lenge siden, en megetsigende karakteristikk, av henne)

Debatten rundt demografi, identitet og kultur har bare såvidt begynt. Den har begynt i ytterkanten, hos bloggerne, og vil spise seg innover. Det vil bli gjort forsøk på å stanse debatten ved å dra frem brunstemplet. Men fakta er fakta: demografi er en forholdsvis presis vitenskap, hvis man legger inn tilstrekkelig parametre.

En amerikansk investoravis er opptatt av utviklingen:

On Friday, it was announced in Germany’s Hesse state that all schools will soon offer instruction in Islam to Muslim students. Meanwhile, the U.S.-based Weekly Standard reports that a recent confidential government study found a surprising rise in religious expression among Muslims in French public schools.

What’s wrong with all this? Maybe nothing. As in the U.S., many nations in Europe have more than one culture and many religions living within their borders. We are all open societies. The problem is what this says about Europe’s future.

Europe is changing. The birthrate, now at 1.5 live births per female, is well below the 2.1 required just to replace its population. Birthrates of immigrant Muslim populations there are three times the average. Upshot: By 2020 or so, the European population will fall by more than 4% while the Muslim population will double.

Europe Closing Shop?