Nytt

Det religiøse politiet i Saudi-Arabia, mutawwaaen, har forbudt salg av røde roser, fordi det hører til Valentiner-dagen, som tolkes som en kristen festival. Politiet patruljerer flere ganger om dagen og kontrollerer at blomsterbutikkene ikke selger røde roser. Mutawwaeen er mislikt for sin nidkjærhet av mange. Politiet er dog finansiert at det offentlige.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også