«There is nothing that you could ever say to me now that I could ever believe.»

Gordon Brown til Tony Blair, etter at Blair brøt et løfte om å trekke seg som statsminister, i Telegraph