En FN-granskningskommisjon vil om to uker avlevere en rapport til Sikkerhetsrådet om hvorvidt styresmaktene i Khartoum begår folkemord i Darfur.

Sikkerhetsrådet må avgjøre om det skal reises sak mot Khartoum ved den nye Internasjonale straffedomstolen, ICC. USA har vært et foregangsland når det gjelder å kalle en spade en spade og holde Khartoum ansvarlig. Colin Powell ønsket at Khartoum skulle bli truet med sanksjoner, men Pakistan, Kina og Russland har holdt sin hånd over regimet.

Det sterkeste trekk vil være å sende saken over til den nye domstolen. Som USA ikke er medlem av! Det vil være en kinkig sak for USA å la være å stemme i Sikkerhetsrådet, for ikke å virke selvmotsigende. Hva teller mest? konsistens og prestisje eller saken, som er titusener av menneskeliv?

Fritt etter Johnatan Power i IHT torsd 13.1