Etiopia har begynt på den andre fasen av fyllingen av den kontroversielle kjempedemningen ved Blånilen. Egypt motsetter seg beslutningen.

Fyllingen er «et brudd mot internasjonale lover og normer», og Egypt har uttrykt «sterk motsetning mot dette ensidige tiltaket», heter det i en uttalelse fra landets myndigheter.

Den store dammen er kilde til en langvarig konflikt mellom Etiopia på den ene siden og Egypt og Sudan på den andre. Etiopia ser prosjektet som kritisk for sin utvikling, mens Egypt og Sudan frykter at det kan gå ut over deres vannforsyning.

Blånilen, som er rundt 1.500 kilometer lang, har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia. Den går sammen med Hvitnilen ved Sudans hovedstad Khartoum og danner Nilen, som er Egypts viktigste ferskvannskilde.

Blånilen er hovedkilden til vannet i Nilen, som renner videre 3.000 kilometer gjennom Sudan og Egypt før den renner ut i Middelhavet.

Etter ukevis med lobbyvirksomhet skal FNs sikkerhetsråd holde møte om saken torsdag.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!