Boligområder preget av utanförskap, et annet ord for ghetto, har eksplodert i Sverige de siste ti årene, viser en undersøkelse Folkpartiet har gjennomført.

«År 1990 fanns det bara tre bostadsområden i Sverige som kunde klassas som verkligt utsatta. I dag är de hela 136. Samtidigt har områdena med en extremt låg sysselsättning, under 50 procent, ökat från nio till 91.»

Undersøkelsen ser både på arbeidsledighet, skolegang og valgdeltakelse. Den tyder på at det eksisterer store kløfter i Folkhemmet: det fremgår at det er områder med innvandrere som faller utenfor.

«Det är områden där utanförskapet har blivit det sammanfogande kittet i en kollektiv identitet som grundar sig på en stark känsla av att vara utstötta och inte tillhöra gemenskapen i övrigt. Det är en tragisk utveckling, inte minst i ett rikt land som dessutom nyligen upplevde en rekordlång högkonjunktur.»

«Den bild som framkommer av denna «Utanförskapets karta» är alarmerande. Utanförskapet, som 1990 var ett relativt begränsat storstadsfenomen, finns i dag runt om i Sverige. «

For at et område skal klassifiseres som «utanförskap» må sysselsettingen være under 60 prosent, at under 70 prosent går ut av skolen med oppnådde kunnskapsmål, og under 70 prosent valgdeltakelse. Det gjelder altså 136 boligområder.

«I vår kartläggning redovisar vi skolresultaten för dessa 136 utanförskapsområden. I de mest utsatta är det inte ens hälften av eleverna i nionde klass som lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Det finns skolor, som Värner Rydénskolan i Rosengård (Malmö) och Fittjaskolan i Fittja (Botkyrka), där inte ens en fjärdedel av grundskolans elever uppnår utbildningsmålen. Valdeltagandet visar samma bekymmersamma bild. I Sveriges mest utanförskapspräglade områden är det mindre än hälften av de röstberättigade som går till valurnorna, att jämföras med nästan 80 procent för landet i allmänhet. «

Folkpartiet sier det er store spenninger i disse områdene, som kan utløse tilstander som de man ser i Nederland for tiden.

«Sverige befinner sig farligt nära den punkt då de etniska och sociala konflikterna kan urarta på det sätt vi sett i andra europeiska länder, nu senast Holland.»

Folkpartiet anklager regjeringen for å ignorere problemet. Til det er for sent.

DN – Debatt – «Explosiv ökning av antalet utsatta bostadsområden»