Kommentar

Mange, såvel enkeltmennesker som hele folkeslag, kan mer eller mindre bevisst komme til å hevde det standpunkt, at «enhver fremmed er en fiende». For det meste er dette en overbevisning som ligger dypt begravet i sjelene, som en latent infeksjon; bare tilfeldig og ukoordinert viser den seg på overflaten, og den danner sjelden utgangspunkt for et helt tankesett. Men når dette skjer, når det uuttrykte dogmet blir viktigste premiss for syllogismen, da vil man i enden av tankerekken finne konsentrasjonsleieren. Den er produkt av en verdensanskuelse drevet ut i sin ytterste og mest rigorøse konsekvens. Så lenge denne verdensanskuelsen holder stand, trues vi av dens konsekvenser. Historien om konsentrasjonsleirene burde av alle bli oppfattet som et signal om en overhengende fare.

Fra forordet til Hvis dette er et menneske, (nytt opplag i vente på Document Forlag)

Les også

-
-
-
-
-