medisin.JPG

Andrea Pisano (Pontedera, 1290 – Orvieto, 1348)
Medisinen, ca. 1335
Kopi av sekskantet skulpturpanel i marmor
Originalen er fra klokketårnet av Giotto ved domkirken i Firenze.

Nederst på Giottos kampanile finnes en av de mest omfattende billedsyklusene fra middelalderen. I to etasjer rundt konstruksjonens fire yttersider oppsummerer den på et vis datidens syn på mennesket, dets skjebne og plass i universet, altså en komplett livs- og verdensanskuelse. Skulpturene forekommer i grupper på syv, et tall tradisjonelt forbundet med stor magi, og i andre etasje finnes de syv himmellegemene man den gang kjente til, de syv frie sysler, de syv kardinaldyder og de syv sakramenter hos katolikkene, alle omgitt av rombeformede rammer.

Spesielt med syklusen er den store plassen viet de praktiske og kreative kunster i første etasje, hvor rammene er sekskantede. Foruten medisinen finner man av praktiske virksomheter blant andre gjeterdriften, metallurgien, vevingen, jordbruket, navigasjonen og murerarbeidet. Blant de kreative finnes f.eks. arkitekturen, astronomien, musikken og malerkunsten. Det totale inntrykket er et positivt syn på arbeidet, som delvis kan ha forklart den sterke posisjonen Firenze oppnådde på den tiden. Arbeidet oppfattes ikke lenger bare som Guds straff etter syndefallet, men mer som et uttrykk for tiltakslysten og skapertrangen hos frie menn og kvinner i en virkelighet hvor man gjør ting for å ære og etter beste evne etterligne Gud, som for astronomen er tilstede under arbeidet, der han titter opp i retning av englene på det geosentriske verdensbildets himmelhvelving.

Les også

-
-
-
-
-