Jeg registrerer at NTB ikke lenger snakker om «motstand», «motstandsfolk» og «motstandsgrupper». Om det betyr en varig justering av språkbruken gjenstår å se, men det er verdt å registrere et mulig redaksjonelt valg om å slutte med å kalle terrorister for motstandsfolk og motstandsgrupper.
Meldingene som er sendt ut den senere tiden bruker konsekvent «opprørere» og «militante». Begrepene som brukes er fremdeles misvisende, men «terrorister» er jo ikke lov å bruke.
Om få dager skal jo Irak få sin selvstendighet tilbake når makten overføres til overgangsregjeringen, flere og flere sivile, irakere, politifolk og regjeringsfolk drepes i stadig flere angrep, senest i dag da nesten 80 er drept i koordinerte angrep i minst fem byer. Av «militante» og «opprørere». Folk kan ikke bedras lenger med begreper som «motstandsfolk».

«Opprørere» er jo også en hedersbetegnelse i visse kretser. Det er faktisk ikke opprørere i noen forstand vi snakker om i Irak. NTB forsøker å etablere begrepene «irakiske opprørere» og «utenlandske militante» som nye standarder, men snubler litt og skriver likegodt også «utenlandske opprørere» (!) om al-Qaida-terrorister. Språk blir veldig vanskelig når det hele tiden gjelder å ikke beskrive virkeligheten med rene ord, når «al-Qaida» blir «utlendinger» og «terrorister» blir «opprørere», men det var på høy tid å slutte med «motstandsfolk».