Kommentar

911 og digitalisering gjør at vi får helt nye former for kontroll. USA vil innføre noe de kaller virtuelle grenser. De geografiske blir bare den siste barrieren.

Det virtuelle består i datasamarbeid, innhenting av opplysninger, i det øyeblikk noen søker om visum til USA, og når noen bestiller en billett til USA.

USA mottar hvert år 300 millioner utenlandske reisende. Å sjekke dem på grensen er ikke alltid så lett. Bedre å starte screeningen før de lander, er tanken.

USA har fått lov av EU-kommisjonen til å lagre et 30-tall opplysninger som følger hver flyplassreisende. I USA vil 20 føderale databaser bli knyttet sammen.

Siden EU-landene er visumfrie, må billetten bli viktig.

For noen åpner dette uhyggelige perspektiver. Men hvor mye skyldes politikk? Det er interessant at Datatilsynet og Georg Apenes godkjente de nye reglene til WADA som krever at at idrettsutøvere skal opplyse om hvor de befinner seg til enhver tid. Jeg forstår godt at Lasse Kjus reagerer på et så «totalitært » system. Full kontroll. Bare tanken på å skulle si fra til enhver tid gjør noe med tanken din, oppfattelsen av deg selv som privatperson.

Det burde utløst alvorlige motforestillinger fra Datatilsynet. Er det fordi tiltaket kommer fra en ikke-suspekt aktør? Men idrett er da også blitt makt, penger og innflytelse, med grove eksempler på korrupsjon, misbruk etc. Hvorfor da denne tilliten?

Amerikanerne famler ennå, men at det tenkes helt nytt rundt sikkerhet er åpenbart. Prosjektet sprang ut av ønsket om å kontrollere containertrafikken inn til USA.

Det ansamles enormt med makt i disse byråkratiene som skapes. Department for Homeland Security er en mastodont. Man lurer på hvordan det er med internkontroll, hvem som kontrollerer kontrollørene.

Tilfellet Brandon Mayfield er ikke beroligende. Det er navnet på den amerikanske advokaten som ble mistenkt for å ha samarbeidet med Madrid-terroristene. Newsweek blåste det opp. Fingeravtrykket hans hadde dukket opp på en bag med detonatorer funnet av spansk politi. Utrolig? Men fingeravtrykk lyver da ikke?

Nå viser det seg at FBI har gjort en utrolig dårlig jobb. De fikk digitale kopier av fingeravtrykkene, søkte og fant Mayfields profil. De passet. Men de gadd aldri sjekke med originalen. Selv ikke FBI-mennene som dro til Madrid gjorde det! Så fant spansk politi frem til en algerier, som er den rette person bak avtrykkene.

Det hører med til historien at Mayfield er konvertitt til islam, og har hatt perifer forbindelse med terrormistenkte. Det gjorde øyensynlig at man lot alle forsiktighetshensyn fare. I ettertid fortoner dette seg ikke bra. Det gir islamer en følelse av å være ofre.

De uante mulighetene til kontroll må matches av kontrollmuligheter. Så langt virker det som om disse halter etter.

Et annet moment er at den virtuelle grensen skal voktes av et privat selskap. Kontrakten på mellom 10 og 15 milliarder dollar tildeles i nærmeste fremtid. Kampen står mellom Lockheed Martin, Computer Sciences og Accenture. Det siste har hovedkvarter på Bermuda, og noen har festet seg ved at et utenlandsk selskap ikke kan betros en slik oppgave. Uansett er det problematisk at private skal ha så følsomme oppgaver. Eksemplene fra sikkerhetsarbeid i Irak tyder på at man ikke er tilstrekkelig oppmerksom på prinsipielle sider, som kortsiktige/langsiktige problemer.