Kommentar

Sist lørdag i synagogen var det naturligvis Nina Karin Monsens redegjørelse for kippaens / kalottens funksjon som skapte munterhet. Jeg har alltid funnet Monsens betraktninger komiske, men hennes forklaring på hvorfor praktiserende jødiske menn dekker hodet med en kippa var det mest surrealistiske som hittil har kommet fra hennes penn: kippaen har tilhensikt å skjule en barbert flekk på de jødiske menns hode, i følge Monsen.

Dette var i sannhet nytt for oss jøder. Ifølge våre lærde har kippaen til hensikt å markere for mannen at toppen av hodet er der hvor mennesket slutter og G-d begynner – dette for å hindre at han utvikler hovmodige tendenser og glemmer sine egne begrensninger. Kippaen festes direkte til håret med en liten spenne, den skjuler ingen barbert flekk. Men en ikke-jødisk Oslo-filosof naturligvis kjenner naturligvis bakgrunnen for de jødiske tradisjoner bedre enn de av verdens 15 millioner jøder som faktisk praktiserer dem.

Les også

-
-
-
-
-