I går vedtok israelsk høyesterett at homofile og lesbiske par har lov til å adoptere hverandres barn. Tal og Avital Yaros-Hakak har bodd sammen i 15 år, og har tre barn unnfanget ved hjelp av sæddonasjon. For 15 år siden begynte de den juridiske prosessen som munnet ut i gårsdagens vedtak.

Vi har vært vitne til en interessant utvikling i israelsk familieliv de siste årene. Tel Aviv har lenge vært kjent som Middelhavets homse-hovedstad, og i høst ga familiedomstolen i Nazaret et homofilt samboerpar arverett til hverandres eiendom. Disse endringene vekker naturligvis negative reaksjoner i store deler av det religiøse miljøet, men også her kan en spore endringer i positiv retning; et forsiktig skritt fremover er tatt som følge av enslige, ortodokse jødiske kvinners økende tendens til å adoptere barn fra utlandet.

Utviklingen kan nok tenkes å gjøre de små ultraortodokse gruppene enda strengere i sin fortolkning av det jødiske lovverket, men majoriteten av de praktiserende israelske jødene, de såkalt moderne ortodokse, viser interessante tegn til kompromisser med moderne familiepolitikk. Så har da det moderne ortodokse ideal alltid vært at en skal være 100% deltaker i det samfunnet hvor en bor og samtidig 100% jøde.