Nytt

Den rabbinske høyeste domstol i Israel har bestemt at 40.000 omvendte til jødedommen likevel ikke er jøder. De omvendte er godkjent av regjeringsoppnevnte rabbinere, hvis vedtak dermed underkjennes.

Annulleringen av de omvendtes rett til å kalle seg jøder øker motsetningen mellom stat og religiøse autoriteter, og mellom Israel og amerikanske jøder, som tradisjonelt er mer liberale.

The Rabbinical High Court er ortodoks og de ortodokse vokter nidkjært over sin rett til å definere jødiskhet. Det er mao en maktkamp hvor religiøs og politisk prestisje krysser hverandre.

Ikke å kunne kalle seg jødisk vil si at man ikke kan bli gift, barna kan ikke regnes som jødiske og man kan heller ikke påregne en jødisk begravelse.

Det er de ortodokse som sitter med nøklene til hva som er jødisk i Israel og det er en makt de vet å utnytte.

For tre år siden oppnevnte regjeringen en egen omvendelesautoritet som skulle knesette universelle standarder for å bli jødisk. En respektert ortodoks rabbiner, Haim Drukman, fikk jobben med å lede etaten. Han hadde allerede forestått godkjennelsen av titusener omvendelser.

Som oftest gjelder dette mennesker som har jødiske slektninger/familie, men hvor båndene har blitt tynne. Noe får dem til å ønske en fastere tilknytning. De må da gå i «skole» og lære om jødedommen og gå opp til «eksamen».

Slik ble en amerikansk kvinne, Shannon, jødisk. Hennes far var jødisk, og hun fikk behov for å knytte an til jødisk identitet. Hun flyttet til Israel og ble godkjent av Drukman.

Men nå betyr dommen fra Den rabbinske høyeste domstol at hun ikke lenger kan gifte seg jødisk og barna vil ikke bli jødiske.

Det som utløste dostolens annulering var en dansk konveritt, Yael. Hun omvendte seg for å gifte seg med en jøde for 20 år siden. Da paret skulle skilles kom det frem at hun ikke overholdt sabbaten. Dermed annulerte domstolen hennes jødiske status, og ikke bare hennes: de 40.000 andre konverterte røk også. Dette var dramatisk.

Problemet med å definere hvem som er jødisk ble presserende da det strømmet på med mennesker fra det tidligere Sovjetunionen og Etiopia. Mange hadde vage oppfatninger om hvem deres slektninger var og deres tilknytning til jødedommen. Det var viktig å integrere disse menneskene i den jødiske staten.

Nå gjør Den rabbinske høyeste domstol det motsatte: den skyver dem fra seg og forstøter dem. De får beholde sitt israelske statsborgerskap, men de ortodokses grep om ekteskap og definisjon av hvem som er jøde, betyr at de har stor innflytelse over menneskenes liv.

United Jewish Communities i USA ba regjeringen gripe inn. Statsminister Ehud Olmert lovte å gjøre det. Men i stedet gikk han bort og avsatte Drukman.

Danskfødte Yael har nå brakt saken inn for høyesterett. Den berører ikke bare henne, men statusen til de 40.000 som Drukman også godkjente som jøder.


Rabbis’ ruling puts thousands of converts in limbo