Kommentar

Ordningen med ombudsmenn er såvidt jeg vet en norsk oppfinnelse. Noen større aviser mumler om å innføre lesernes ombudsmann, som er lønnet av avisen for å se dekningen ut fra lesernes synsvinkel. Spennende. Og påkrevet. Enda mer påkrevet ville det være å innføre Djevelens advokat; hvor en ansatt skulle finne nye perspektiver, andre måter se en sak på. Vedkommende ville få mye å gjøre.

Jeg kan ikke skru på/åpne et medium uten at ensformigheten toner ut. Idag var det en av de ubeflekkede i NRK, de finnes ennå, en av de få som har greid å holde en høy standard, og være seriøs: Ole Torp, som gikk i baret.

Jeg forstår presset og omstendighetene. Det var da han skulle hatt en Djevelens advokat å støtte seg til.

Premissene var lagt: Dagsrevyen kjørte Ebadis USA-kritikk på topp. Torp var på direkten, og fikk jobben med å verifisere påstandene. Praksis i Det hvite hus er å hanke inn en ekspert som kan bekrefte FY-FY USA! I dette tilfell Gro Hillestad Thune ved NUPI. Jeg aner svært lite om Thune, men svarene hun ga var helt autpilot. Hva foregår inne i hodet på ekspertene, motforestillingene lå opp i dagen:

Ebadi var opptatt av at resolusjonene etterleves når det gjelder Irak og Iran, men ikke når det gjelder Israel. Til det er å si Ebadi, og dette vet du sikkert godt: Irak hadde trosset FN-resolusjoner i flere år, da USA satte hardt mot hardt. (Hva man mener om måten er en annen sak). Iran: det er nettopp avslørt at Iran har hatt et hemmelig atomprogram for anriking av uran og plutonium. Det har de selv innrømmet. Programmet ble startet på 80-tallaet. Det er ikke akkurat noen nykommer. IAEA er systematisk ført bak lyset.

Men hva svarer Thune: Jo, selvfølgelig har hun rett. Vi burde feie for egen dør. Ja, riktig! Israel ble omtalt som vår egen dør.

Det andre gjaldt at USA har benyttet 911 som påskudd til å bryte menneskerettighetene. Her var Thune helt på flagellantenes side: Vi og særlig USA er så skyldige så. Ikke noe forsøk på å sette spørsmålet i perspektiv: Det skjer faktisk noe mer enn Guantanamo. F.eks. har Bush kritisert den tradisjonelle utenrikspolitikken med å støtte lokale diktatorer. Også andre folk har krav på fred og frihet. Det gjenstår å se om Bush will deliver. Men han har faktisk committed himself, særlig på irakernes vegne. Dette nevnes ikke i norske medier.

Jeg tror Torp ville vært enig med meg. Men det er ikke lett å stå opp mot overmakta.

PS: Korrektivet fra Djevelens advokat bør stå etter artikkelen, eller henges på som tekst på TV. Djevelen har jo hale.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også