Kommentar

NTB gjør et stort nummer av at norske ingeniørsoldater i Irak ikke driver med minerydding, som forutsetningen var. I en NTB-reportasje fra Sør-Irak gjengitt i Aftenposten står det: «Humanitær minerydding er ikke aktuelt, selv om det på Forsvarets hjemmesider står som den første av oppgavene som er tillagt det norske pansrede ingeniørkompaniet i stabiliseringsstyrken i Irak.»

Men dette stemmer ikke. Går vi til Forsvarets hjemmesider, er formuleringen en annen:

«Oppdraget til det norske pansrede ingeniørkompaniet i stabliseringsstyrken er oppgaver av betydning for sivilbefolkningen i Irak samt bidrag knyttet til humanitære forhold.

I oppgavene ligger det minerydding, eksplosivrydding, veibygging, brolegging og bygningsmessige reparasjopner.» (rettskrivingsfeil er Forsvarets, document.no)

NTB svikter her idealet om etterrettelighet, som byrået holder høyt hevet. «Humanitær minerydding» er ikke et begrep Forsvaret bruker i beskrivelsen av oppdraget i Irak. Minerydding står heller ikke som den første av oppgavene til de norske soldatene i Irak, slik NTB hevder.

Derimot har nordmennene ryddet eksplosiver, som i Forsvarets beskrivelse av oppdraget er likestilt, ikke underordnet, minerydding. Og hva er forskjellen i praksis? Ingen. Å rydde eksplosiver er vel å gjøre sivilbefolkningen en like stor tjeneste som minerydding, skulle man tro. I Irak er det dessuten atskillig større behov for eksplosivrydding, og her har nordmennene utrettet atskillig, de har ødelagt 20.000 sprenglegemer, som det også står i NTB-reportasjen. Minerydding er lite aktuelt, ifølge en artikkel på Forsvarets hjemmesider av følgende grunn: «Britene (som de norske soldatene sorterer under) har ikke fokus på minerydding i det hele tatt her nede, fordi minetrusselen i landet generelt er lav.»

NTB gjør altså et så stort poeng av ingen ting. Vi mistenker at NTB egentlig vet bedre.

Av dette ikke-poenget forsøker man så i mediene å føre videre en ikke-debatt, om de norske soldatene er i Irak på humanitært eller militært oppdrag. Noen påstår at det er svært skadelig hvis soldater opptrer som humanitære hjelpere. Virkelig? Skadelig for hvem? Det kan ikke herske tvil om at soldatene er i Irak på et humanitært oppdrag. Og at de er soldater i en krigsliknende situasjon. Begge deler er faktisk mulig. Oppdraget handler om å stabilisere Irak og gjøre det mulig for irakerne å leve et normalt liv etter flere tiår med krig og blodig diktatur. Det er snakk om en humanitær intervensjon. Ved å mistenkeliggjøre dette, oppnår man kanskje å svekke oppslutningen om den viktige jobben som må gjøres for å få Irak på fote igjen. Og det var vel ikke hensikten?

Les også

-
-
-
-

Les også