Kommentar

Amerikanere og gudstro

Vårt Land gjengir en interessant undersøkelse fra USA: Amerikanerne vil heller ha en muslim som president
enn en ateist hvis de måtte velge, til tross for økende islam-skepsis. Dette rimer ikke helt med hva USA-kritikerne hevder om at landet er styrt av kristenfundamentalister.

«Geir Lundestad peker på at retorikken til amerikanske presidenter ikke er spesifikk kristen. – Bush snakker hele tiden om Gud, ikke om Jesus. Og Gud er jo felles for disse religionene. Heller ikke i USA kan de øverste politikere operere med spesifikk kristen ideologi. Det har Bush forstått, sier Geir Lundestad.»

Dessuten: Et flertall på 62 prosent mener George Bush’ religiøse språkbruk er passende.

Les også

-
-
-
-
-