Kommentar

Kirken svikter::
Gunnar Stålsett er fortroppen, men selv den etter sigende konservative biskopen Riksaasen Dahl er med på å likestille Bush og Saddam. Med Bondeviks velsignelse, tør vi si. Én ting er at kirken ikke ønsker krig. Det ville vært forståelig. Men den har gått aktivt ut mot krigen, på en måte som gjør at den befinner seg på en slippery slope.
Det virker ikke som om kirken med Finn Wagle i spissen er i stand til å se seg selv utenfra. For Stålsett er det en annen skål. Han er en aktiv pådriver for denne utviklingen. La oss bare en passant minne om hans bakgrunn i Kirkenes Verdensråd. Denne organisasjonen valgte å samarbeide med sovjetiske styresmakter, og ignorerte langt på vei undergrunnskirken og undertrykkelsen av frie troende.
Stålsett er med på å befeste oppfatningen av Bush og USA som misbrukere av Guds navn. Han kvier seg ikke for å sammenligne USA med Nazi-Tyskland. Det gjaldt de tyske soldater som gikk til strid med ropet «Gud med oss». Stålsett stotret litt, da han sa dette (på Dagsrevyen). For det var alldeles ikke noe krigsrop, men noe som sto på beltespennene. Riksaasen Dahl fulgte opp mandag med å si at det var like ille enten det var Saddam eller Bush som brukte Guds-begrepet. Som om det er noen fellesnevner mellom de to!
USA representerer et multikulturelt, liberalt samfunn, som forsøker ikke å diskriminere på grunn av tro eller hudfarge, og setter menneskerettighetene høyt. Dette kommer også til uttrykk i krigføringen: Man anstrenger seg til det ytterste for ikke å ramme sivile. Flere hundre bombemål er strøket av listen for ikke å gi collateral damage.
Bush tror på Gud, og står i en amerikansk tradisjon som ikke kvier seg for å påkalle Gud offentlig. Det har også noe med amerikansk retorikk å gjøre. Man er ikke blitt så sofistikerte som europeere som ikke tør vedkjenne seg de store ord lenger. Denne utviklingen begynte under Reagan, da det gikk sport i å drite ut presidenten. Den samme character-assaasination har Bush blitt utsatt for.
Ved å kjøpe likestillingen av Saddam og Bush i forhold til bruken av Gud har kirken tatt et langt skritt vekk fra sitt eget budskap, og over i den kulturrelative sfæren. Kirken tror åpenbart at den er med på å bygge broer til andre kulturer, les: den islamske. Den risikerer i stedet å splitte sin egen flokk. Et stort segment av kirkens grunnfjell kjenner seg ikke igjen i denne toleransen inntil utslettelse.
Hva er forskjellen på dumskap og ondskap? Når Stålsett sammenligner amerikanerne med nazistene er det sikkert i den beste hensikt. Men han burde se at han er farlig nær å bli alliert til de kreftene som ønsker at ondskapen skal vinne. Eller opererer ikke Stålsett med det ondes begrep lenger?

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også