Kommentar

I en tid da alle mener å vite hva som er best for irakerne, er det verdt å lytte til dem det gjelder. International Crisis Group presenterte 4. desember «Voices from the Iraqi street», intervjuer med et stort antall irakere med ulik bakgrunn. Mange er naturlig nok engstelig for hva et amerikansk angrep kan føre med seg, men den dominerende oppfatningen blant dem som ble intervjuet var oppgitthet over status quo. Irakerne vil ha slutt på sitt lands internasjonale isolasjon, og:
«A significant number of those Iraqis interviewed, with surprising candour, expressed their view that, if such a change required an American-led attack, they would support it.»
Mens resten av verden gransker hjerter og nyrer for å finne ut om det er riktig eller galt å gå til krig mot Saddam Hussein, forflatet framstilt som «angrep på Irak», har det irakiske folket vært i en krigstilstand i to tiår. For irakerne er ikke spørsmålet om det blir krig, men når de vil få fred. Se International Crisis Group