Åsne Seierstads skildring av kvinners stilling i det afghanske samfunnet får gjenklang i en en rapport fra International Crisis Group. ICG sier at familiekonflikter, ofte med utspring i tvangsekteskap, kan omfatte et stort antall mennesker og pågå i generasjoner og være en trussel mot fred og sikkerhet.

«Family disputes easily spill over and involve the wider community, whether between or within ethnic groups. Whole valleys or urban neighbourhoods can become embroiled in conflict because of a dispute between two families.»

Alle årene med krig har forsterket problemene.

«Traditional values have gone; once when women were captured they were still treated with respect, as mothers or sisters, now women are raped and killed.»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂