Kategori: Migrasjon

Slik ble Hellas asylsøkernes innfallsport til Tyskland

Da tyske domstoler i fjor fastslo at livsvilkårene for asylsøkere i Hellas var uakseptable, øynet greske myndigheter muligheten til å eksportere asylsøkere til Tyskland. Fersk asylstatistikk viser at grekerne lyktes med det.

Les mer»