Kategori: Ideer

USA: Saksøker skole for tvangslæring av kritisk raseteori

En highschool-elev i Nevada går til sak mot skole­myndighetene etter at han ble utvist fra skolen fordi han nektet obligatorisk undervisning i «kritisk raseteori». Som hvit, kristen mann måtte han tilstå at han er privilegert og undertrykker folk med andre kjennetegn. Dette totalitære fenomenet er neppe langt unna i Norge.

Les mer»

Du skal ikke ha andre verdier enn flertallets

Ifølge den dominerende idétradisjonen i vår moderne kultur kan objektiv virkelighet erkjennes vitenskapelig, verdier inkludert. Veien er kort til et utopisk krav om universale verdier som fører til autoritær tvang. Samtidens kristendom preges av dette synet på mennesket som suverent. At Gud er alle tings mål for kristne, synes glemt.

Les mer»

– Det finnes et islamsk økosystem som gir grobunn for terror

Frankrike har en liten hær av intellektuelle som forklarer hvordan islams front­soldater og baktropper opererer. Blant disse er forsknings­direktør Philippe d’Iribarne ved CNRS. Islam gir grobunn for terror, forklarer d’Iribarne. Propaganda­våpenet «islamofobi» har tatt blikket bort fra islamistenes offensiv. Takket være tenkere som d’Iribarne lar ikke Frankrike seg lure lenger.

Les mer»

En historie om vekst og fall: Tiden som riksparti synes over for KrF


KrF kan være ute av Stortinget ved neste valg. Hva skyldes tilbake­gangen? At partiet ikke fremstår som klart kristent. Som Den norske kirke domineres KrF nå av en teologisk radikalisme med historiske røtter fra 1970-tallet. Hos den kristne ungdoms­generasjonen endte klasse­reisene som utdannings­revolusjonen åpnet for den gangen, i kristen­sosialismen.

Les mer»

Nytolkning av Marx uten revolusjonær strategi

De marxistiske utopiene har vært steindøde i over 20 år. I dette intellektuelle tomrommet kommer Martin Hägglunds revitalisering og nytolkning av Karl Marx som en gave fra høyere makter. Hägglund hevder at alle andre har misforstått Marx.

Les mer»

Vi har fått frihet til å velge, også det onde

Hvordan stemmer tanken på evig dom med en kjærlig Gud? Ved at Gud gir mennesket frihet – også til det onde. Gud ønsker menneskets kjærlighet, men den må være frivillig.

Les mer»

Når opposisjon defineres som «hatefullt», har vi ikke noe demokrati

Slik mellomkrigstidens fascisme oppfattet motstand som sand i maskineriet, krever også dagens liberale at vi ikke har andre meninger. Ledende amerikanske demokrater avviser derfor Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Hun er konservativ kristen, og det kan ikke tåles.

Les mer»

Professor Jens Saugstad: – Nestekjærlighet er et irrelevant argument i asylpolitikken

I en kronikk hevder professor i filosofi Jens Saugstad at å begrunne norsk asyl- og innvandringspolitikk med nestekjærlighet er et despotisk overgrep fra statens side.

Les mer»

Woke-istenes kulturkrig er også en kamp mot vestlig sivilisasjon

Kulturkrigen som woke-aktivistene fører for tiden, er også en krig mot kapitalismen, skriver sosialøkonomen Kristian Niemietz. Siden vestlig sivilisasjon ikke kan skilles fra kapitalismen, blir kulturkrigen en kamp mot Vesten.

Les mer»