Kategori: Ideer

Uten Gud råder tidsånden, og den er lite gjennomtenkt

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen finner det oppsikts­vekkende at SV vil ha selv­bestemt abort frem til tiden da tidlig­fødte fostre kan reddes. Når ble evnen til over­levelse et kriterium for menneske­verdet? Hvis det skal være avgjørende, vil svært mange falle utenfor. Så galt bærer det avsted med tidsånden som moralsk kompass.

Les mer»

– En sivilisasjon som tillater eutanasi, mister retten til å bli respektert

Forfatteren Michel Houellebecq langer ut mot legalisering av medisinsk assistert selvmord, og avviser eutanasi-tilhengeres bruk av ordet «verdighet». Ordet har fått en fysisk betydning snarere enn en moralsk, skriver han i en sjelden kronikk. Hva skiller oss fra dyrene?

Les mer»

«Mot normalt»

Det er vel slik å forstå at Vesten var normal før naturen gikk over styr og skaffet oss et virus på kroppen. Men vestlig kultur har også gjennom lang tid hatt et helt annet forhold til det normale. Man har bekjempet det normale. At noe er normalt, er blitt avvist.

Les mer»

EU undergraver menneske­rettigheter i forsøket på å utvide dem

Nå har EU-parlamentet tatt ideen om menneske­rettig­hetene et skritt lenger. Som en gud­dommelig makt har de avsagt en dom over 3000 år lange tradisjoner knyttet samliv, seksualitet og kjønn. Med den nye forståelsen av menneske­rettig­heter tar man politiske rettigheter fra en hel gruppe mennesker.

Les mer»

Identitets­politikken erstatter religionen med ondskap

Jeg har i en lengre periode reflektert rundt hvordan identitets­politikken har stjålet religionens plass i samtidens tankeverden. Eller, for de av oss som ikke er religiøse, hvordan woke har erstattet vitenskap. Resultatet er forfall og selvforakt. Men det finnes en vei ut av dette helvete. Ikke nødvendigvis Jesus, men sannheten.

Les mer»

– Med denne farten er den vestlige sivilisasjonen snart i ruiner

Det som utgjorde den jødisk-kristne sivilisasjonen, er i dag ødelagt, hevder den bokaktuelle franske filosofen Michel Onfray. Vi er i en overgangsfase der vår sivilisasjon erstattes av trans­humanismen, hevder han. Blant de viktigste forfalls­tegnene er at kulturens tradisjonelle bærere, kirken inkludert, er blitt dens fiender, sier Onfray.

Les mer»

The Great Reset: Demokratiets undergang?

Covid-19: The Great Reset. Verdenssamfunnet og den globale økonomien må rives ned og bygges opp igjen for å skape en bedre verden. Klaus Schwab forklarer allerede i innledningen i sin bok hvorfor en global løsning er ønskelig. Demokratiet og individuell frihet er det ikke så farlig med.

Les mer»

Globaliseringen er et perfekt verktøy for islam – og omvendt!

Den pågående globaliseringen er et perfekt verktøy for politiske krefter i islam. Ifølge den verdenskjente franske islameksperten Olivier Roy er den islamske fundamentalismen i vår tid et produkt av globaliseringen. Men de to fenomenene nærer hverandre. Slik blir islam også et verktøy for globaliseringen. Derfor vil Erna neppe konfrontere fundamentalismen.

Les mer»

Filosofiens to kilder: undring og fortvilelse

Filosofi springer ut av allmenn­menneskelige erfaringer, interesser og lidenskaper. Undring er en kilde som knytter den tidligste filosofien vil utvikling av vitenskap. Radikal undring er en sak for seg. Fortvilelse er en ganske annen erfaring, som gir tanken en nærhet til religion. Her er noen glimt fra begge retninger.

Les mer»

Macron: – Økonomien skaper for store forskjeller

Den moderne kapitalismen fungerer ikke lenger, og det behøves en økonomi som tenker mer på å bekjempe forskjeller, sa Frankrikes president Emmanuel Macron til World Economic Forum tirsdag. Et system med «konger» og tapere er en krise for demokratiet, mener Macron.

Les mer»