Kategori: Ideer

Paradiset er noe vi må nøye oss med å tro på

Den lange ubevegelige tiden er Guds, ikke vår. Vi må nøye oss med å tro på paradiset. Forsøk på å skape det med politiske eller vitenskapelige midler fører til katastrofer. Den høyre­orienterte fantasien har ikke behov for en utopi, skrev Botho Strauss.

Les mer»

Sjelen har store valg­muligheter

Hva gjør vi når vårt sinn påvirkes av tanker og inntrykk fra alle verdens hjørner og himmel­retninger? Er våre tanker egentlig frie? Utsettes vi for et tyveri? La oss se hva slags tanke­rekke som kan holde til mål. Det handler om Guds levende ord.

Les mer»

Ofrene er de nye heltene

De militære dydene er forsvunnet fra Vest-Europa, sier filosofen Pascal Bruckner. Danmarks forsvar kan da også sammenlignes med Tivoligarden. Noe inni oss sier at det er bra å kjempe. Derfor flagger vi for Ukraina, men uten å beskytte våre egne samfunn. Hos oss er det ofrene som er helter, ikke de som kjemper og vinner.

Les mer»

Selvet er blitt den nye religionen

Hva vi opplever, er blitt viktigere enn virkelig­heten, men selv opplevelsene tjener nå bare til å pleie selv­bildet. Selv­opptatt­heten er blitt så ekstrem at den sperrer folk inne i seg. Med digital­isering­ens hjelp forsvinner større sammen­henger, enten de er gitt ved naturen, Gud, historiske felles­skap eller felles virkelighet.

Les mer»

Det moderne livets meningsløshet

Titalls millioner unge amerikanere tror ikke livet har noe annet formål enn å søke nytelse og more seg vekk fra kjedsom­heten. Slik dør sivilisa­sjonen. Men heldigvis lever ikke alle unge slik. Det moderne livet er menings­løst, men noen unge har oppdaget at det gir mening å bygge sivilisa­sjonen som vil erstatte det.

Les mer»

Eva Vlaardingerbroek er blitt katolikk

Den nederlandske aktivisten, kommentatoren og filosofen Eva Vlaar­dinger­broek (26), som er blitt en ny stjerne i Europas konservative landskap med sitt engasjement for neder­landske bønder, konverterte sist søndag til katolisismen. For henne er det som pågår, vel så mye en åndelig kamp som en politisk, og der er den katolske troen slagkraftig, sier hun.

Les mer»

Mitt åndelige testamente

Det virker ofte som om vitenskapen gir resultater som står i ugjendrivelig motsetning til troen. Tilsynelatende sikre motsetninger til troen har derimot vist seg ikke å være vitenskap. Samtidig er det i dialogen med naturvitenskapen at også troen har lært å forstå grensene sine utsagn bedre.

Les mer»

Norsk professor støtter anmeldelsen av Michel Houellebecq for diskriminering

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, humaniora-professor ved Universitetet i Stavanger, synes det er bra at stormoskeen i Paris har anmeldt Michel Houellebecq for uttalelser forfatteren gav i samtalen med filosofen Michel Onfray. Kvalsvik Nicolaysen ønsker ikke å si om han synes Houellebecq bør dømmes for diskriminering.

Les mer»

Samtale ved Vestens slutt

Vestens modernitet har sin egen undergang innebygd, for vi kastet vrak på kristen­dommen og erstattet den med hedonismen, fastslår den franske forfatteren Michel Houellebecq i samtale med filosofen Michel Onfray. Europa vil bli feid vekk av afrikanske barne­fødsler, spår Houellebecq. Slikt ønsker ikke Europa å høre, og derfor blir avsenderen stemplet som reaksjonær og høyre­ekstrem. Men fornuftige mennesker vet bedre.

Les mer»

– Det er ikke noe nøytralt ved det sekulære standpunktet

Er korset illegitimt i et «livssyns­nøytralt» samfunn? Nei, fastslo Den europeiske menneske­retts­domstolen i 2011, da en kamp pågikk mot krusifiks i italienske skoler. Prosedyren i Italias favør er gjensynet verdt.

Les mer»